Tannskader hos barn

Når barn slår tennene

Barn kommer ofte til skade. Av og til går dette ut over tennene, og da dessverre ofte fortennene. Hvis en permanent tann er slått ut, skal den settes opp igjen etter at du har skylt den forsiktig. Eventuelt kan du oppbevare tannen i saltvann eller melk.

Du kan selv lage saltvann ved å ha en teskje bordsalt i et glass vann.

Hvis det er en melketann som er skadet, må man ikke forsøke å sette den på plass igjen.

1. Hvordan er skaden skjedd?
2. Hva er skjedd med tannen?
3. Er tannen bare løs? Nei:
Hvis tannen er slått helt ut skal man kontakte tannlegen med det samme.
Ja:
Sitter den helt på plass, eller klarer du å dytte den på plass?
4. Er det en melketann? Nei:
Hvis tannen er løs skal du oppsøke tannlege.

Ja:
En tannlege vil kunne vurdere om det har skjedd noe med de permanente tennene som ligger like under melketennene.


Litt mer om tannskader...

Hva med melketenner?

Melketenner skiftes ut med permanente tenner. Det gjør derfor ikke så mye om en melketann skades.

Kontakt likevel tannlege i løpet av et par dager for å få kontrollert at de underliggende tennene ikke er skadet.


Hva med permanente tenner?

Det er viktig å få behandlet skader på permanente tenner.

Hvis tannen er slått skjev eller en bit av tannen er slått av, bør man få det ordnet av tannlegen. Er tannen slått helt ut, skal man kontakte tannlegen med det samme.

Det er viktig at en tann som er slått ut ikke tørker inn. Man skal derfor sette tannen på plass med det samme. Eventuelt kan man oppbevare tannen i saltvann eller melk til man kommer til tannlegen.

Les mer om tannskader her.

Snakk også med tannlegen din vedrørende forsikring etc.


Hva med andre tannsmerter?

Man kan også få tannpine ved tannfrembrudd. Dette er noe små barn og deres bekymrede foreldre kjenner så alt for godt. Men også senere i livet, spesielt når visdomstennene prøver å finne plass til seg selv, kan man få til dels kraftig tannpine.


Kontakt tannlege med det samme hvis...

  • En permanent tann er skadet.


Kontakt tannlege i løpet av 24 til 48 timer hvis...

  • En melketann er skadet.
  • En tann har fått et kraftig slag.

Relevante artikler