Sex og kreftsykdom

Skrevet av Haakon Aars, lege.


Overskrift: Gir kreftsykdom seksuelle problemer?

Det er et sjokk for enhver person å få vite at man har kreft - eller en annen alvorlig sykdom for den saks skyld. I en periode preget av undersøkelser og behandling, er all oppmerksomheten rettet mot sykdommen. Det kan være vanskelig å etablere et overskudd til seksuell utfoldelse. Lysten svikter i mange tilfeller.

Etter en stund når du igjen har fått krefter til å se fremover med tro på godt helbred og en normal tilværelse, kommer sexlysten kanskje tilbake. Det gjelder uansett om sykdommen har medført visse funksjonshinder eller om du fullt ut er fysisk funksjonell.

Det kan imidlertid være vanskelig å komme igang. Sykdommen har i stor grad overskygget tilværelsen deres, og angsten for å ikke bli frisk har kanskje ført til at dere har vært villige til å gi avkall på annet - inkludert sexlivet - hvis bare livet kunne bevares. Det er nok både naturlig og forståelig å reagere på den måten.


Overskrift:Kan det være farlig å ha sex når man har en kreftsykdom?

På et tidlig tidspunkt under sykdommen er det en god idé å drøfte med legen om du kan ha sex. Det vil si allerede innen en eventuell operasjon eller en komplisert medisinsk behandling eller stråle- behandling.

Det er utrolig viktig - ikke bare av hensyn til seksuallivet - men også for livet i det hele tatt, å være godt orientert om sykdommen og dens følger på kort og lengre sikt. Herunder selvfølgelig også om sykdommen eller behandlingen vil medføre at kjønnsorganene etterpå ikke fungerer slik de har gjort til nå.

På dette området vil det være for mye å nevne enkelte sykdommer og deres behandlingsmetoder. Hvis du vil vite noe om en særlig sykdom kan du søke etter den via Tema-overblikk: Kreft


Overskrift: Skyldes de seksuelle problemene noe annet enn kreftsykdommen?

Hvis du har vanskelig for å komme i gang med sexlivet etter en alvorlig sykdom kan du stille deg selv noen spørsmål:


Overskrift: Hvordan kommer man igang med et samliv igjen?


Overskrift: Hva gjør man hvis sykdommen har ført til fysisk handikap?

Forhåpentlig vil den nå overståtte sykdommen ikke komme til å bety vesentlige fysiske endringer i sexlivet. Hvis sykdommen likevel har medført fysisk forandring, må dere også prøve å overvinne dette.

Tenk på at opphevet følesans ikke er ensbetydende med opphør av følelser. Tenk på at manglende potens ikke er det samme som at man ikke lengre kan fungere seksuelt, men at man fremdeles kan gi partneren sin utløsning og sikkert også selv få utløsning. Tenk på at selv manglende kjønnsorganer ikke utelukker et seksuelt samliv.

Men først og sist: forsøk å legge sykdommen bak dere, se fremover og bruk tiden dere har med hverandre like godt som før - også på det seksuelle området.


Etter et opplegg av Erik Fangel Poulsen, spesiallege


Relevante artikler