Neglesopp (tinea unguium)

Hva er neglesopp?

Neglesopp skyldes en infeksjon med hudsopp (dermatofytter). Hudsopper deles inn i tre grupper etter den verten de foretrekker: dyr (zoofile), mennesker (antropofile) og jord (geofile). De soppene som forårsaker fot- og neglesopp er som oftest antropofile. De hyppigste artene er Trichophyton mentagrophytes og Tricophyton rubrum.

Den vitenskapelige betegnelsen for neglesopp er Tinea unguium, onychomycosis eller Dermatophytosis unguium.

Hvordan får man neglesopp?

Neglesopp kan oppstå direkte i neglen eller komme av en ubehandlet fotsopp. Fotsoppen kan spre seg og vokse inn i neglen.

Hva er tegnene på neglesopp?

Hvem er spesielt utsatt?

Gode råd

Hvordan stiller legen diagnosen neglesopp?

Som regel kan diagnosen stilles ved å se på de angrepne hudområdene.
Det kan dessuten tas soppavskrap til mikroskopi og dyrkning.

Hvordan er prognosen?

Neglesopp kan være vanskelig å kurere og neglesopp kan komme tilbake etter endt behandling.

Hvordan behandles neglesopp?

Etter et opplegg av Flemming Andersen, lege, og Ulla Søderberg, Spesialist. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler