Pityriasis rosea

Hva er Pityriasis rosea?

Pityriasis rosea er en akutt oppstått hudlidelse som forsvinner av seg selv.

Hvordan får man Pityriasis rosea?

Vi kjenner ikke årsaken til at noen får Pityriasis rosea. Mye tyder på at utslettet er en reaksjon i huden etter en virusinfeksjon.

Hva er symptomene på Pityriasis rosea?

Utslettet starter som regel med en enkelt rødlig og lett skjellende flekk på huden. Denne kalles den primære medaljong, og kan sees opptil et par uker før det egentlige utslettet begynner.

Det mer utbredte utslettet ved Pityriasis rosea, som oppstår etter den primære medaljongen, finnes på kroppen og litt ut på overarmene (det såkalt T-skjorte området). Noen ganger kan man få et enda mer utbredt utslett.

Det kan være få eller mange flekker. Disse er rødlige og lett skjellende. Primærmedaljongen er som regel den største, og den kan være flere centimeter i diameter.

Utslettet kan klø.

Hvem er spesielt utsatt?

Hudlidelsen er mest alminnelig hos unge, men kan sees i alle aldersgrupper.

Gode råd

Hvordan stiller legen diagnosen?

Diagnosen kan som regel stilles ved at legen ser på utslettet og dets utbredelse. Hvis utslettet ikke er helt typisk, kan det være nødvendig å ta en vevsprøve fra huden.

Tegn på mulig forverring

Overdrevet bruk av vann og såpe kan forverre utslettet.

Prognose

Utslettet forsvinner av seg selv i løpet av en til to måneder. Som regel har man Pityriasis rosea kun én gang i livet, men hos enkelte kan hudlidelsen komme igjen.

Hvordan behandles Pityriasis rosea?

Som regel behøves ingen behandling. Ved sterk kløe kan man behandle utslettet med binyrebarkhormonkrem (steroider) eller med lysbehandling.

Etter et opplegg av Ulla Søderberg, spesialist. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler