Sjeldne, sparsomme blødninger

Hva er sjeldne, sparsomme blødninger?

Selv om det mest vanlige for kvinner er en månedlig blødning, så er det likevel en del som blør sjeldnere - med 5-6 eller 8 ukers intervall. Det er ikke farlig, men det kan være irriterende å ikke vite når menstruasjonen kommer - og om den kommer.

Hvis du ikke bruker helt sikker prevensjon vil det tross alt være en mulighet for graviditet, selv om risikoen nok ikke er fullt så stor som hos andre. De sjeldne, uregelmessige blødningene kan nemlig være uttrykk for sviktende eggløsning. Og eggløsning er som kjent nødvendig for å kunne bli gravid.

Hva kan legen gjøre?

I noen tilfeller er blødningene så sjeldne at man bør kontakte sin lege med henblikk på en vurdering og eventuelt henvisning til gynekolog. Utredning av hormonelle forhold er en god idé. Utskrapning er meningsløst. Hvis du ikke kan akseptere tilstanden er hormonbehandling en mulighet, men dette vil ikke i seg selv kunne gjenopprette regelmessige blødninger med 4 ukers mellomrom på lengere sikt. Behandlingen virker kun så lenge du får hormonet.

Hvis du ikke har ønske om graviditet, vil et p-pillepreparat sannsynligvis bli foreslått av legen. Men andre former for hormonbehandling er også en mulighet. Hvis du har graviditetsønske finnes det også medikamentell behandling som kan fremkalle de nødvendige eggløsninger.

Etter et opplegg av Erik Fangel Poulsen, spesialist. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler