Sopp i lysken (Tinea cruris)

Hva er sopp i lysken?

Sopp i lysken skyldes en infeksjon av huden i lysken og eventuelt på pungen med hudsopp (dermatofytter). Hudsopper inndeles i tre grupper etter den verten de foretrekker: geofile (jord), zoofile (dyr) og antropofile (mennesker). De soppene som forårsaker lyskesopp, er som oftest antropofile. De hyppigste artene er Epidermophyton floccosum og Tricophyton rubrum.

Den vitenskapelige betegnelsen for sopp i lysken er Tinea cruris eller Dermatophytosis inguinalis/inguinoscrotalis.

Hvordan får man sopp i lysken?

Nesten alle av oss har en eller flere av de soppene som forårsaker sopp i lysken, levende på kroppen vår. De lever av døde hudceller og gjør som regel ingen skade.

Sopp i lysken er hyppigere hos menn enn hos kvinner. Ettersom soppene elsker fuktige og varme omgivelser, er soppen som oftest et problem for menn med en aktiv livsstil og en kanskje mangelfull hygiene.

Lyskesopp er smittsomt og smitter både ved direkte kontakt og ved indirekte kontakt med for eksempel håndklær.

Hva er tegnene på sopp i lysken?

Soppen viser seg ofte som et ganske stort, rødbrunt, flassende område i lysken som eventuelt strekker seg ut på pungen. Kanten av utslettet er ofte skarpt avgrenset mot den friske huden rundt. Det er ofte kløe og svie i området.

Hvem er spesielt utsatt?

Menn, spesielt de som bruker tettsittende bukser og har et stillesittende yrke.

Gode råd

Oppretthold en god hygiene. Vask deg daglig og tørk deg grundig etter badet. Skift klær, spesielt undertøy, daglig.

Hvordan stiller legen diagnosen sopp i lysken?

Lyskesopp har et karakteristisk utseende, og ofte kan diagnosen stilles umiddelbart.

Det kan dessuten tas soppavskrap til mikroskopi og dyrkning.

hvordan er prognosen?

Lyskesopp er relativt enkel å få bukt med. Hvis man imidlertid ikke endrer livsstil, har den en tilbøyelighet til å komme tilbake.

Hvordan behandles sopp i lysken?

Det mest aktuelle er å behandle med lokaltvirkende soppmiddel. Tablettkur (systematisk behandling) mot sopp kan i noen tilfeller være aktuelt.

Etter et opplegg av Flemming Andersen, Lege og Ulla Søderberg, spesialist. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler