Syfilis

Hva er syfilis?

Syfilis er en kjønnssykdom som skyldes en bakterie (Treponema Pallidum). Syfilis kan være medfødt hvis moren har hatt infeksjonen under graviditeten.

Syfilis er sjelden i Norge og mange av de tilfellene som oppdages skyldes at personen har blitt smittet i utlandet. Syfilis er for eksempel mer utbredt i Afrika og Asia.

Hvordan får man syfilis?

Hva er tegnene på at man har syfilis?

Et par måneder etter at man har vært utsatt for syfilissmitte, oppstår det et sår på stedet hvor bakterien kom inn i kroppen. Såret sitter for eksempel på penis, på skamleppene eller inne i skjeden. Såret kan også oppstå i endetarmen etter analsex ,eller i munnen etter munnsex (oralsex). Såret forsvinner ofte av seg selv etter et par uker.

Etter at såret har forsvunnet, eller noen ganger mens det fortsatt er der, kan man få et utslett på kroppen. Det kan også oppstå symptomer som minner om en kraftig influensa, med feber og muskelsmerter. Etter dette går sykdommen til ro, men den kan når som helst blusse opp igjen.

Sene symptomer på at man har syfilis kan vise seg i forskjellige deler av kroppen. De alvorligste sees hvis sykdommen skader hovedpulsåren og hjertet eller nervesystemet og hjernen.

Hvilke personer er spesielt utsatte?

Personer som ikke praktiserer sikker sex. Dette gjelder spesielt i de landene hvor syfilis er utbredt.

Gode råd

Hvordan stilles diagnosen syfilis hos legen?

En allmennpraktiserende lege vil som regel henvise deg til en spesialist i hud- og kjønnssykdommer. Du vil bli innlagt i forbindelse med undersøkelsene og oppstart av behandling. Som oftest er man bare innlagt en dag eller to.

Av og til kan man påvise bakterien i et skrap fra såret. En blodprøve vil kunne bekrefte en foreløpig mistanke om smitte. En prøve av væske fra ryggmargen vil kunne fortelle om sykdommen har spredd seg videre.

Hvordan er prognosen?

Hvis syfilis behandles tidlig i forløpet, ser man ingen ettervirkninger. Når man friskmeldes etter behandling kan man gjenoppta sexlivet.

Hvis syfilis ikke behandles, kan man utvikle symptomer mange år etter smitten.

Hvordan behandles syfilis?

Syfilis behandles med penicillin.

Partnere skal alltid undersøkes.

Etter et opplegg av Ulla Søderberg, spesialist. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler