P-sprøyte til kvinner

Hva er en p-sprøyte?

Den såkalte p-sprøyten er blant de minst brukte prevensjonsmidlene for kvinner. Hver tredje måned får du en hormoninnsprøytning hos legen. Det dreier seg om et såkalt gestagent virkende hormon. Det samme hormonet finnes i mini-pilllene.

Er metoden sikker og hvilke bivirkninger er det ved bruk av p-sprøyten?

P-sprøyten er en sikker prevensjon på høyde med minipiller og spiral og gir kun få umiddelbare bivirkninger. Men de fleste som prøver P-sprøyten får uttalte blødningsforstyrrelser. Enten får de hyppige og små blødninger, eller, og det kan være vel så frustrerende, lange perioder helt uten menstruasjon. Da metoden heller ikke er 100 prosent sikker, kan du fort komme i tvil om du likevel har blitt gravid.

I Norge brukes p-sprøyten stort sett kun av kvinner som av ulike grunner ikke kan bruke de mer vanlige formene for prevensjon.

Du skal huske på at p-piller ikke beskytter mot seksuelt overførbare sykdommer.

Etter et opplegg av Erik Fangel Poulsen, spesialist.


Relevante artikler