Er det infeksjon, bronkitt eller røykelunger?

Hva er bronkitt?

Røykelunger er en kronisk betennelsestilstand i luftveiene. Man får øket slimdannelse og ødeleggelse av lungene. Symptomene er hoste og kortpustethet. Disse symptomene blir langsomt verre i løpet av flere år.

Hvis du røyker bør du i utgangspunktet slutte med det samme, men bare det å redusere mengden du røyker kan hjelpe deg litt.

Ring lege nå hvis...-klikk på symbolet Ring legen nå hvis...- klikk på symbolet


Legevaktens spørsmål...

Følg diagrammet og få innblikk i hvilke spørsmål vaktlegen vanligvis vil stille når du ringer.

-Da kan du forberede deg best mulig.

Hva vaktlegen alltid spør etter :
  • Navn på den syke personen.
  • Fødselsnummer - eller fødselsdato.

Ved avtalt besøk -

  • Husk å forsikre deg om at legevakten har den riktige adressen.
  • Husk å oppgi det telefonnummeret du ringer fra.

1. Er du meget dårlig? Nei:
Legevakten vil forsøke å hjelpe deg.
Ja:
Legevakten vil kanskje frakte deg til sykehus i en ambulanse.

Det kan være ventetid hos legevakten.

2. Har du feber? Nei:
Det er ikke sannsynlig at du har en infeksjon. Antibiotika vil neppe hjelpe deg.
Ja:
Du kan ha feber på grunn av en lungebetennelse, men også fordi du har en virusinfeksjon, f.eks. forkjølelse eller influensa.
3. Har du bare symptomer fra lungene? Nei:
Har du være forkjølet?
Har du influensa - symptomer?
Ja:
Du kan ha en lungebetennelse, og det er sannsynlig at legen vil undersøke deg.
4. Hvilke medisiner får du for din lungelidelse?

Hvilken dose bruker du?

Behandles du med inhalasjons-medisiner (pulver eller spray)?

Er du i behandling med tabletter?
5. Har du nylig gjort endringer i medisineringen din? Nei:
Ved forverring av en bronkitt, og i forbindelse med andre luftveisinfeksjoner, vil det ofte være til hjelp å øke dosen av den forebyggende medisinen.
Ja:
Det kan oppstå "åndenød" både ved lungebetennelse og ved akutt hjertesykdom.
6. Har du hatt dette tidligere? Nei:
Bronkitt
kan godt oppstå plutselig.
Ja :
Hjertekramper (angina) er ofte tilbakevendende.
7.Får du andre medisiner? Nei:
Får du for eksempel hjertemedisiner?
Ja:
Har du hatt hevelser i bena de siste dagene?


Litt mer om bronkitt...

Hvorfor får man bronkitt?

Man får bronkitt fordi lungene i tidens løp har vært utsatt for mange irritanter som påvirker slimhinnen og kan skade denne.

Den aller viktigste irritanten er røyk. Sigarettrøyk er farligst, men også generell luftforurensing er av betydning. Kald, fuktig luft og andre faktorer ved eventuell allergi er også irritanter.

Røyking er direkte skyld i opp til 85 prosent av alle tilfeller av kronisk bronkitt. Sykdommen kalles derfor også for "røykelunger".


Hvordan viser bronkitt seg?

Man kan få hoste som først viser seg som morgenhoste. Dessuten kan det forekomme kortpustethet og økt slimdannelse. Slimet kan være tykt, og det kan være vanskelig å hoste det opp.


Hva kan forverre bronkitten min?

Det å fortsette å røyke er det verste man kan gjøre. Unngå passiv røyking.

Også infeksjoner kan forverre en bronkitt. Man bør behandle disse infeksjonene. I tillegg bør man prøve å skåne seg selv for kald, fuktig luft og kraftige temperaturendringer.


Hvordan forebygger jeg bronkitt?

Slutt å røyke. Ved å mosjonere regelmessig, vedlikeholder du den lungefunksjonen du har. Pass på å drikke rikelig - drikker du for lite blir slimet ekstra seigt.

Snakk med legen din om akutt og forebyggende medisinsk behandling.


Hva kan jeg selv gjøre?

Ved pustevansker kan du sette deg ned i en stol med armene litt ut fra kroppen. Slimløsende medisiner kan gjøre slimet mindre seigt. Unngå hostedempende medisiner.

Hvis du har medisiner som du bruker ved anfall, kan du benytte disse. De virker etter noen få minutter.


Kontakt lege med det samme hvis...

  • Du har vansker med å trekke pusten.
  • Du blir blå på lepper eller negler.
  • Du blir sliten av å puste.Kontakt lege i løpet av 24 til 48 timer hvis...

  • Anfallet varer over 14 dager.
  • Anfallet er verre enn det pleier å være.

Relevante artikler