Influensa

Hva er influensa?

Influensa er en ubehagelig luftveisinfeksjon som med noen års mellomrom sprer seg over hele landet. Store deler av befolkningen kan rammes av feber, frysninger, smerter i kroppen og tørrhoste.

Legevaktens spørsmål...

1. Har du høy feber?

Nei:

Du har trolig ikke influensa, men du kan ha en annen infeksjonssykdom.

Ja:

Ved influensa er temperaturen ofte meget høy, gjerne 38 til 40 grader. Den kan være enda høyer hos barn.

Les mer om
temperaturmåling her

2. Er det noen i omgivelsene dine som er syke?

Nei:

Du kan ha en influensa, men du kan også ha en annen sykdom som ligner på influensa.

Ja:

Influensa er meget smittsom.
I vinterhalvåret er det ofte epidemier.

3. Har du smerter?

Nei:

Du har nok en annen infeksjonssykdom enn influensa.

Ja:

Ved influensa er det ofte smerter over hele kroppen: hodepine, muskel- og leddsmerter og smerter i ryggen.

4. Når begynte det?


Influensa varer oftest i 3-5 dager.


Ved sykdom som varer mer enn en uke må man mistenke en følgesykdom som lungebetennelse, mellomørebetennelse eller bihulebetennelse.

5. Er du vaksinert?

Nei:

Vaksinen virker ikke med det samme, så det har ingen hensikt å vaksinere seg etter at man har blitt syk.

Ja:

Influensavaksinen beskytter godt i rundt 6 måneder, men den virker ikke hos alle.

6. Har du vært syk på forhånd?

Nei:

Influensa er en ubehagelig sykdom, men den er ikke farlig for ellers friske mennesker.

Ja:

Influensa kan være en farlig sykdom for mennesker som på forhånd er syke eller som har nedsatt motstandskraft.


Litt mer om influensa

Hvorfor får man influensa?

Influensa er en virusinfeksjon som ofte kommer som en større eller mindre epidemi. Fordi influensaviruset forandrer seg hele tiden, klarer infeksjonen gang på gang å ramme mennesker. Noen ganger kommer verdensomspennende epidemier, såkalte pandemier, hvor millioner av mennesker verden over rammes.

Sykdommen er altså meget smittsom, og den viser seg allerede en til to dager etter at man er blitt smittet. Tegn på at man har influensa er hurtig innsettende høy feber, frysninger, hodepine, muskelsmerter og tørrhoste. Feberen forsvinner vanligvis etter et par dager.


Er influensa farlig?

Influensa er ikke farlig hvis du ellers er frisk og rask. Er du derimot svekket på forhånd, og du lett får sykdommer, kan det ofte oppstå en bakterieinfeksjon i tillegg til influensaen.

Hvis feberen ikke går tilbake etter noen dager, eller du er syk i over en uke, kan det være tegn på at du har en lungebetennelse. I så tilfelle må du kontakte lege.

Hvordan smitter influensa?

Influensaviruset overføres med små dråpepartikler som mennesker spytter ut når man snakker, hoster eller nyser.

Viruset kan også smitte en dags tid før man i det hele tatt får noe tegn på sykdommen. Derfor er det nesten umulig å unngå smitte når man lever et normalt, aktivt liv.


Hva kan jeg gjøre?

Les på legevakt-sidene om smertestillende medisiner.

Finnes det medisiner som kan kurere influensa?

Influensasykdommen skyldes et virus, så antibiotika hjelper ikke.

Hvert år lages derimot en vaksine mot nettopp den varianten av influensa som gir sykdom det året. Man anbefaler at enkelte grupper i befolkningen (syke, eldre..) vaksinerer seg på senhøsten, slik at man forhåpentligvis unngår å bli syk.

Snakk med legen din om vaksinen.


Kontakt lege med det samme hvis...

  • Den syke ikke kan sitte opp, bøye hodet fremover eller er sløv og omtåket..


Kontakt lege i løpet av 24 til 48 timer hvis...

  • Feberen varer mer enn 4 dager.
  • Feberen stiger igjen etter at den har vært normal. (Dette gjelder ikke hvis fallet i feber skyldes bruk av febernedsettende medisiner).
  • Ved smerter ved vannlating eller nyresmerter
  • Ved smerter i en avgrenset del av brystkassen når man puster.

Relevante artikler