Forventer tidobling av røykedødsfall

Barbara Mortensen / www.kreft.no

Ti ganger flere vil dø av tobakk i dette århundret enn i det forrige dersom dagens globale røykemønster fortsetter. Det opplyser forskere fra Imperial Cancer Research Fund i Storbritannia. Her hjemme minner professor Tore Sanner om at hver femte røyker vil miste 20 år av livet som følge av røyking.

Storbritannia har den største nedgangen av for tidlig død på grunn av lungekreft. Dette skyldes først og fremst omfattende røykekutt, ifølge Richard Doll og Richard Peto fra Imperial Cancer Research Fund i Storbritania. Peto redegjorde for resultatene på den tredje verdenskonferansen for kreftforeninger i Brighton i sommer. Deres forskning har vist at omfattende røykekutt halverte antall forventede tilfeller av lungekreft i Storbritannia i år 2000.

Røykekutt kan forebygge tidlig død
Dersom mange voksne røykere kutter røyken de neste ti-tyve årene, og derved halverer sigarettbruken innen 2020, vil dette ifølge Doll og Peto forebygge ca. hvert tredje tobakksdødsfall innen 2020 og nesten halvere dem innen 2050. Hvis derimot dagens globale røykemønster fortsetter vil én milliard mennesker dø av tobakk i dette århundret. I forrige århundre døde til sammenligning bare tiendeparten. De to forskerne mener dette viser at det virkelig hjelper å stumpe røyken.

Dette blir bekreftet av professor Tore Sanner ved Avdeling for miljø og yrkesbetinget kreft, Institutt for kreftforskning i Oslo.
- Ved røykekutt reduseres risikoen relativt raskt for å dø av en sykdom som skyldes røyking, kommenterer den norske professoren.

Sanner understreker at allerede ett år etter røykeslutt er risikoen halvert for dø av hjerteinfarkt som følge av røyking. Når voksne slutter å røyke får man således nedgang i røykedødsfall allerede etter få år. Han viser til delstaten California som satte i verk effektive antirøyketiltak i 1989.
- I løpet av åtte år førte dette til 33000 færre dødsfall av hjerteinfarkt. På den annen side vet vi at når ungdom begynner å røyke tar det mer enn 30 år før man finner vesentlige utslag på dødsstatistikken, sier Sanner.

Økende tobakksdød i mange land

Tobakk er den langt største årsaken til kreft i verden, men den dreper langt flere mennesker av andre sykdommer enn av kreft. I dag er det 1,1 milliard røykere i verden. Selv om tallet på for tidlig død på grunn av tobakk går ned i den vestlige verden, øker den raskt i mange andre land, ifølge de to engelske forskerne.

Forskningen viser at man på verdensbasis kan avverge flere hundre millioner dødsfall etter år 2050. Forutsetningen er at antall unge voksne som begynner å røyke halveres de neste ti-tyve årene. På denne måten vil man imidlertid ikke kunne forhindre så mange av de 150 millioner dødsfallene av tobakk som forventes før 2025.

Hver femte røyker mister 20 år
Professor Sanner forteller at det i Norge årlig dør omkring 7500 mennesker av røyking, og at nesten tyve prosent av alle kreftdødsfall her i landet skyldes røyking. Alle vet at man kan få kreft og hjertesykdom av å røyke, men ifølge Sanner er få klar over hvor stor risikoen er.

I gjennomsnitt reduserer røykerne livet med 7-10 minutter for hver sigarett, og mer enn hver tredje røyker vil dø av en sykdom som skyldes røyking. Én av fem røykere vil dø før pensjonsalderen og miste omkring 20 år av livet som følge av røyking. Dersom de slutter å røyke vil risikoen for å få en "røykesykdom" reduseres.

- Slutter man å røyke før man er 50 år, halverer man risikoen for å dø i løpet av de neste 15 årene, konstaterer Sanner, som sammenligner med dem som fortsetter å røyke.

Sanner understreker også at dersom man får voksne røykere til å kutte røyken, vil dette ha en positiv effekt på ungdommen slik at også færre unge begynner å røyke.

(Sist oppdatert: 28.august 2001)


Relevante artikler