Tobakk koster arbeidstid og kvalitet

Av Jerk Langer, lege og vitenskapsjournalist

Røykere er ikke bare oftere borte fra arbeid enn ikke-røykere. De er også mindre produktive, skriver Tobacco Control.

Det viser en undersøkelse av 300 telefonselgere på et stort amerikansk luftfartsselskap. Gruppen av medarbeidere som deltok i undersøkelsen bestod av like mange røykere, eks-røykere og ikke-røykere. 
Forskerne vurderte sykefraværet og produktiviteten bl.a. ut fra objektive mål for hvor mange penger medarbeiderne tjente inn til luftfartsselskapet, og hvor lenge de var borte fra telefonen uten relevant grunn.

Resultatet viste at røykerne var nesten tre ganger mer fraværende enn ikke-røykerne. Eks-røykerne lå midt imellom. For eks-røykernes vedkommende falt sykefraværet etterhvert som tiden gikk etter røyke-kutt. 

Eks-røykere var i gjennomsnitt 5 prosent mer produktive enn røykere, noe som også ble mer uttalt med tiden. Det første året etter røykestopp var produktiviteten dog lavere enn for røykernes vedkommende. Røykerne mente selv at deres kolleger og sjefer vurderte dem som minst produktive. De var også minst fornøyde med sin egen tilstedeværelse. 

På denne bakgrunn konkluderer forfatterne med at ikke-røykere og eks-røykere er de mest produktive medarbeiderne. Dessuten stiger produktiviteten når en person slutter å røyke, samtidig som sykefraværet faller. 

Kilde: Tobacco Control 2001; 10: 233-238 

(Sist oppdatert: 10. september 2001)Relevante artikler