Røykestopp er vanskeligere for kvinner

Av Jerk Langer, lege og vitenskapsjournalist, NetDoktor

En rekke medisinske og sosiale faktorer kan gjøre det vanskeligere for kvinner enn menn å kutte røyken, skriver dr. Kenneth A. Perkins fra University of Pittsburgh School of Medicine i CNS Drugs.

Perkins har gjennomgått studier av røykestopp og funnet at nikotinpreparater ikke virker så godt hos kvinner som hos menn.

Andre preparater til røykestopp, slik som klonidin, bupropion og mecamylamin kan derimot prestere sammenlignbare resultater hos de to kjønnene, ifølge Perkins.

Andre faktorer går heller ikke i kvinnenes favør. Det gjelder bl.a. kvinners frykt for å legge på seg, samt restriksjoner på bruk av røykestopp-preparater under graviditeten. Dessuten kan abstinenssymptomene føles verre, når de faller sammen med menstruasjonsgener.

Andre mulige faktorer er ifølge Perkins at kvinner kan være mer sårbare i røyke-assosierte sammenhenger, som å røyke sammen med venner eller i forbindelse med bestemte følelsesmessige stemninger.


Kilde: CNS Drugs 2001; 15: 391- 411


(Sist oppdatert: 6. september 2001)Relevante artikler