Nervebetennelse ved diabetes

Hva er nervebetennelse?

Nervebetennelse ved diabetes er en fellesbetegnelse for komplikasjoner som stammer fra det perifere nervesystemet. Nervebetennelse rammer oftest diabetikere som ikke har hatt tilfredsstillende blodsukkerkontroll.

Nervebetennelsen kan enten være akutt eller kronisk. Den akutte forsvinner som regel når diabetesbehandlingen forbedres, den kroniske har et mer alvorlig forløp.

Nervebetennelsene omfatter gjerne:

Hvorfor får man nervebetennelse?

Nervebetennelsen er forårsaket av en delvis ødeleggelse av de små nervetrådene. Denne skyldes at nervene ikke tåler det høye blodsukkernivået som forårsaker en avleiring av en giftig substans i nervene med delvis ødeleggelse av disse.

Hvordan merker man nervebetennelse?

Smertene beskrives som:

og merkes spesielt om natten.

Den følelsesløse nervebetennelse som er den mest vanlige, er smertefri, men følesansen for berøring er nedsatt og det er en endret følesans (som å"gå på puter"). Nervebetennelsen er oftest lokalisert i føttene og bena, sjeldnere i hender og armer. Nervebetennelsen som involverer muskelfunksjonen er sjeldnere, men kan føre til nedsatt muskelkraft, spesielt i ben og armer. Enkelte ganger gir dette en unormal gangfunksjon og feilstillinger av ledd, spesielt i føttene. Nervebetennelsen som rammer de indre organer kan gi:

Hva kan man selv gjøre?

Det viktigste er å forebygge utviklingen avnervebetennelse ved å holde blodsukkerverdiene så normale som mulig.

Da nervebetennelsen hyppigst rammer føttene er daglig inspeksjon av dem viktig for å unngå sårutvikling. Alle diabetespasienter bør gå til fotterapi regelmessig for å få behandlet hard hud, negler, etc.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Diagnosen stilles på grunnlag av

Behandlingsmål og komplikasjoner

Den akutt oppståtte nervebetennelse forsvinner som regel i løpet av noen uker til måneder når blodsukkerverdiene har vært normale en tid. Den kroniske er vedvarende, men kan holdes i ro ved best mulig diabeteskontroll.

Hvordan behandles nervebetennelse?

Viktigst er bedring av blodsukkerverdiene og forebygging av utvikling av fotsår ved daglig fotinspeksjon samt bruk av fotterapeut. Den nedsatte følesans kan ikke behandles med medisin. Smertene ved den smertende følesans kan dempes med medisin:

Svimmelhet ved overgang fra liggende til stående stillingkan forsøksvis behandles med støttestrømper. Kvalme og oppkast kan forsøkes behandlet med mage/tarmmidler som fremmer bevegelsen i mage/tarm (f.eks. cisaprid). Andre midler kan være Erythromycin.

Problemer med vannlatning kan behandles med opplæring i selvkaterisering av blæren. Impotens kan bla. behandles med midler som f.eks. Cialis. Se forøvrig avsnittet om impotens i Sykdomsregisteret.

Skrevet av prof. dr.med Sylvi Aanerud.


Relevante artikler