Måling av blodsukker

Hva er blodsukker?

Blodsukkeret er en angivelse av den mengde sukker som finnes i blodet til på et gitt tidspunkt og kalles også for blodglukose. Mengden av sukker i blodet angis som en konsentrasjon som måles i mmol/l.

Normalt beveger blodsukkeret sig innenfor snevre grenser i løpet av dagen (ca 4-8mmol/l). Det er høyest etter at man har spist, og som regel lavest når man står opp om morgenen.

Hvis man har diabetes (sukkersyke) kan blodsukkeret noen ganger bli for høyt eller for lavt i forhold til disse grensene. Det kan godt være forårsaket av diabetesbehandlingen selv.

Hvorfor behandle blodsukkeret?

Når man har diabetes, og blodsukkeret er forhøyet, er det viktig at få en behandling, så blodsukkeret igjen blir så nært normalt som mulig. Det primære mål i behandlingen er simpelthen å holde blodsukkeret stabilt.

Et nesten normalt blodsukker minsker risikoen betydelig for å utvikle andre sykdommer med tiden.

Ved å holde en så god kontroll av blodsukkeret som mulig, så kan man i langt høyere grad unngå eller utskyte utviklingen av de sykdommene som diabetes fører med seg etter lang tid.

De såkalte sendiabetiske komplikasjoner er nervebetennelse, øyesykdom, og nyresykdom. Dersom man har utviklet nervepåvirkning -nevropati, så har man også en stor risiko for å utvikle diabetiske fotsår, som er vanskelige å få til å gro.

Hvordan måles blodsukkeret?

Blodsukkeret kan i våre dager måles veldig enkelt og hurtig med diverse forskjellige blodsukkerapparater.

Blodsukkerapparatene finnes i mange forskjellige utforminger. Alle virker ved hjelp av et lille apparat og en "stix". Stixen, som settes inn i apparatet, påføres en liten dråpe blod og i løpet av omkring ½ minutt kan blodsukkerverdien avleses på apparatet.

Blodet til stixen kommer normalt fra et lite stikk man har gitt seg selv på siden av fingeren med en fingerprikker.

Hva skal blodsukkeret helst være?

Blodsukkeret skal optimalt være

Hvor ofte bør man måle blodsukkeret?

Pasienter med type 1 diabetes bør måle blodsukker 1 gang daglig, enten

Utover det bør man måle 1-2 ukentlige døgnprofiler, dvs

Type 2 diabetes pasienter i insulinbehandling bør måle som beskrevet ovenfor.

Type 2 diabetikere, som behandles med tabletter eller diett, bør måle blodsukkeret 1-2 ganger per uke

Døgnprofil - skal måles 1-2 ganger per måned

Fordelen ved den daglige målingen av blodsukkeret om morgenen hos mennesker med insulinbehandlet sukkersyke er, at man kan gi seg selv litt mer insulin for å få blodsukkeret ned igjen hvis det er høyt, og dermed senke risikoen for å utvikle de sene komplikasjoner.

Blodsukker ved sengetid

Blodsukker-verdien ved sengetid bør helst ligge mellom 7-10 mmol/l.

Det har vist seg at en lavere blodsukkerverdi til sengetid medfører en vesentlig risiko for at man får lavt blodsukker (hypoglykemi)) senere på natten. Dette kan være farlig fordi mange pasienter ikke kjenner lavt blodsukker om natten, men sover "igjennom".

Hvis blodsukkeret er lavt ved sengetid, bør man spise et ekstra mellommåltid

Hvis blodsukkeret er veldig høyt ved sengetid, kan man evt. ta litt ekstra hurtigvirkende insulin.

Er det ellers tidspunkter der en bør måle blodsukkeret?

Har man det dårlig, eller har man en følelse av at blodsukkeret enten er lavt eller høyt, bør man måle blodsukkeret.

Har man Type 1 diabetes, og blodsukkeret er høyt (> 20 mmol/l), og det er sukker i urinen, bør man måle ketonstoffer i urinen med en urinstix.

Er det ketonstoffer i urinen, er det et faresignal om at man enten er i ferd med å utvikle, eller at man allerede har en syreforgiftning (ketoacidose), som krever øyeblikkelig behandling.

I en slik situasjon kontakt din lege.

Hva er sukkerhemoglobin

Sukkerhemoglobin (glykosylertert hemoglobin eller HbA1c) kalles også av pasientene for sladreblodsukkeret eller langtidsblodsukkeret. Det er et uttrykk for hvor mye av hemoglobinet, som er glysert ( har fått en sukkergruppe). Normalområdet er 7 -8 %.

Denne prøve tas vanligvis som en blodprøve fra armen og gir et uttrykk for hvor høye blodsukker verdiene har vært i gjennomsnitt igjennom de siste 2 - 3 måneder bakover i tiden - Det er derfor noen kalder den for sladreblodsukkeret...

Desverre har sykehusene litt forskjellige normalområder, men generelt sier man at en verdi på 7-8% av hemoglobinet har en sukkergruppe på.

Verdien for sukkerhemoglobin i forhold til hemoglobin

Hvilke blodsukkerapparater kan brukes?

Etter et opplegg av Jan Erik Henriksen, lege Ph.D og Henning Beck-Nielsen, professor overlege dr.med

Relevante artikler