Diabetisk øyesykdom

Hva er diabetisk øyesykdom?

Diabetisk øyesykdom

Diabetisk øyesykdom (retinopati) er en sykdom som spesifikt forårsakes av forhøyede blodsukkerverdier ved diabetes. I tillegg ses andre øyesykdommer som grå og grønn stær hos pasienter med diabetes. Ubehandlet kan diabetisk øyesykdom føre til blindhet.

Hvordan får man diabetisk øyesykdom?

Årsaken er de høye blodsukkerverdiene, som medfører utsiving av væske fra de små blodkar i netthinnen (simplex retinopati) og i verste fall til utvikling av nye blodkar i netthinnen (proliferativ retinopati). Disse karene kan briste og gjøre en blind. Hvis man har type 2 diabetes kan man etter hvert utvikle en diabetisk øyesykdom som spesifikt rammer den gule flekk (maculopati) som er ansvarlig for skarpsynet.

Hvordan oppleves diabetisk øyesykdom?

Diabetisk øyesykdom er vanligvis helt uten symptomer. Det er derfor svært viktig med regelmessig øyelegekontroll hvor sykdommen tidlig kan diagnostiseres og behandling gis slik at videre utvikling forebygges. Ved fremskreden diabetisk øyesykdom er synsnedsettelse og synstap de viktigste symptomene. Ved maculopati (skade av den gule flekk) hos type 2 diabetes pasienten er det nedsatt lesesyn som er det viktigste symptomet.

Faresignaler?

Dårlig behandlet diabetes (for høye blodsukkerverdier) medfører økt risiko for utvikling av øyesykdom.

Røyking og høyt blodtrykk øker risikoen for utvikling av diabetisk øyesykdom.

Hva kan man selv gjøre?

Holde blodsukkerverdiene så nær normalt som mulig.

Regelmessig kontroll (1 gang per år) enten< hos øyelege eller ved fotografi av øyebakgrunnen (retina).

Hvordan stiller legen diagnosen?

Diagnosen stilles ved visuell undersøkelse av øyebakgrunnen (retina)

Mosjon

Ved kjent øyesykdom med nydannelse av blodkar på netthinnen kan fysisk anstrengelse føre til at blodkaret brister og det oppstår blødning i glasslegemet i øyeeplet.

Behandlingsmål og komplikasjoner

Det er viktig å forebygge at diabetisk øyesykdom oppstår. Det skjer ved at blodsukkerverdiene holdes nesten normale.Selv om det skulle være oppstått diabetisk øyesykdom vil en forbedring av blodsukkerverdiene nedsette risikoen for at sykdommen utvikles videre. Ved regelmessige kontroller og dagens behandling kan diabetisk øyesykdom holdes under kontroll. Behandling av høyt blodtrykk.

Hvordan behandles diabetisk øyesykdom?

Netthinnen

Skrevet av prof. dr.med Sylvi Aanerud.


Relevante artikler