Hudkreft - Basalcellekarsinom og spinocellulært karsinom

Hva er basalcelle og spinocellulært karsinom?

Spinocellulært karsinom er farligere enn basalcelle karsinom, fordi svulsten ofte sprer seg til andre steder i kroppen (metastaserer). Den må derfor behandles så snart som mulig.

Hvilke typer hudkreft finnes det?

Hudkreft består hovedsakelig av to hovedformer;

Tallmessig er hudkreft den mest alminnelige av alle krefttyper. Basalcelle karsinom, som er den minst farlige typen, er den langt hyppigste og om lag fire ganger hyppigere enn spinocellulært karsinom.

Hudkreft kan ramme alle aldersgrupper, men er sjelden hos barn.
Behandling og symptomer avhenger av krefttypen.

Hva får du non-melanom hudkreft av?

Solpåvirkning er medvirkende i over 90 prosent av alle tilfellene av hudkreft. Selve lidelsen utløses som oftest av at skadene i huden, på grunn av solbestråling, hoper seg opp.

Personer som er utsatt for mye sol, kan rammes i 20 -30 års alderen. Risikoen øker med alderen og det er derfor vanligvis eldre som får sykdommen.

Hvordan kan du se om det er non-melanom hudkreft?

Hva er faresignalene?

Sår som vokser eller ikke vil hele, eller sår hvor det utvikler seg en svulst.

Man skal være spesielt oppmerksom ved sår og svulster i eller rundt kroppsåpningene, da disse kan være mer aggressive.

Hva kan man selv gjøre?

Hvordan stiller legen diagnosen?

Såret eller svulsten har ofte et karakteristisk utseende slik at det kan stilles med det blotte øyet.
Som oftest vil legen likevel ta en vevsprøve for å sikre diagnosen.

Hvordan er prognosen?

Behandling fører som oftest til helbredelse, men man kan dessverre ikke forhindre at det kan utvikles en ny svulst et annet sted.

Hvordan behandles basalcelle karsinom?

Den behandles som oftest ved å fjerne svulsten med en operasjon.

Den kan også behandles ved avskrapning og varmebehandling av "bunnen" under svulsten, eller svulsten kan behandles med radioaktive stråler.

Hvordan behandles spinocellulær hudkreft?

Den behandles som oftest operativt. Her skjærer man også vekk et område med frisk hud rundt svulsten.

Den kan i visse tilfeller også strålebehandles.

Ved en svulst i eller rundt en kroppsåpning, kan operasjonene bli omfattende og krevelangvarig innleggelse.

Etter et opplegg av Eric Olesen, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler