Reflux av magesyre - hva er behandlingen?

Refluks av magesyre

Hva kan man gjøre uten medisin?

Prøv å endre på noe av det som øker tendensen til magesyre i spiserøret (refluks til spiserøret). Det gjelder spesielt følgende:

Hva er prinsippet i behandling av refluks av magesyre, sure oppstøt, halsbrann og spiserørskatarr?

Det brukes som regel ett preparat om gangen. Med enkelte unntak tjener det ikke noe formål å kombinere de forskjellige preparatene som finnes.

Behandlingen avhenger for øvrig av problemets vanskelighetsgrad:

Enkeltstående eller sjeldne, milde tilfeller

Behøver ikke å bli behandlet med medisin. Noen erfarer at det hjelper med et glass melk, havregryn eller liknende.

Få milde tilfeller (f.eks. mindre enn 5 dager pr. måned)

Her kan man benytte seg av preparater som virker syrenøytraliserende eller som danner en "flytesperre" av skum øverst i magesekken. Det finnes en del forskjellige typer. De er alle like effektive og koster omtrent det samme. Man kan velge mellom mikstur eller tyggetabletter med forskjellige smakstyper (peppermynte, karamell, bringebær med flere).

Disse preparatene tas når man har symptomer (f.eks etter måltider og om kvelden). De virker raskt, men effekten opphører også raskt.

Ukentlige / daglige tilfeller, - eller kraftige smerter

I mange tilfeller bør man undersøkes med gastroskopi (magekikkhullsundersøkelse). På bakgrunn av denne undersøkelsen planlegges en behandling hvor det tas hensyn til pasientens behov, effektivitet, sikkerhet og økonomi.

Hvis det ved gastroskopi er påvist spiserørskatarr eller annen komplikasjon til refluks av magesyre

Her velges en langvarig (oftest årelang) behandling med en av de effektive, litt dyre, syrepumpehemmere. Man starter med en høy dose. På bakgrunn av forandringer i graden av betennelse, nedsettes dosen etter uker eller måneder.

Hvis det ved gastroskopi ikke er påvist spiserørskatarr, eller kun meget lett spiserørskatarr

Prinsippet ved behandling er å gi hurtig symptomfrihet. Når dette er oppnådd, reduseres dosen mest mulig og til det billigste preparatet som kan opprettholde symptomfrihet.

Oftest begynner man med syrepumpehemmer i noen uker, deretter reduseres dosen. Eventuelt tas preparatet ved behov, eller det skiftes til en såkalt H2-blokker.

Er det tross vedvarende behandling med høydose syrepumpehemmer, fortsatt symptomer, kan man forsøke å utvide behandlingen med syrepumpehemmer med et preparat som styrker spiserørets lukkemuskel.

Er operasjon en mulighet?

Er det tross ovenstående behandling mange symptomer, finnes det mulighet for operasjon. Ved operasjonen forsterker man spiserørets lukkemuskel. Denne operasjonen kalles "fundusduplikasjon".

Prinsippet ved operasjonen er, at man folder opp en liten del av magesekken omkring nederste del av spiserøret (som en krave) og syr den fast her. Hermed forsterkes lukkemuskelens funksjon som enveisventil.

Skrevet av Odd Helge Gilja, lege, Dr. med., etter et opplegg av Carl J. Brandt, lege, Torben Nathan, lege og Ove Schaffalitzky de Muckadell, overlege professor dr. med. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler