Ulcerøs kolitt (Blødende tykktarmsbetennelse)

Hva er ulcerøs kolitt?

En overfladisk betennelsestilstand i tykktarmen som ikke er forårsaket av bakterier, men som gir sårdannelse og blødninger. Sykdomsforløpet er oftest vekslende, karakterisert av perioder med blodig slimet diaré og eventuelt magesmerter, avløst av perioder med få eller ingen symptomer.

Hvordan oppstår den?

Årsaken er ukjent. Det er hypoteser om arvelige, infeksiøse eller immunologiske faktorer.

Hvordan oppleves ulcerøs kolitt?

Hva kan man gjøre for å unngå tykktarmbetennelse?

Det er ikke mulig helt å unngå oppblussing i sin tykktarmbetennelse, men det er viktig å følge en eventuell forebyggende behandling og være oppmerksom på symptomene, samt kontakte lege hvis det finnes blod i avføringen. På denne måten kan anfallenes styrke og omfang begrenses.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Aktivitet

Sengeleie kan være nødvendig under kraftige, akutte anfall. Så snart symptomene avtar, bør man gjenoppta normale aktiviteter.

Kosten

I utgangspunktet er det ingen begrensninger i hva du kan spise når du har ulcerøs colitt. Det ikke er dokumentert vitenskapelig at en spesiell form for diett har gunstig effekt på sykdommen. Imidlertid har en del pasienter glede av lettere kost uten store fett- og proteinrike måltider. Det kan være
nyttig med en samtale med dietetiker.

Tegn på mulig forverring

Sannsynlig videre utvikling

Sykdommen kan ofte holdes nede med medisinsk behandling. Kirurgisk behandling kan bli nødvendig ved komplikasjoner som store blødninger og perforasjon. I disse tilfellene kureres sykdommen ved fjerning av hele tykktarmen.

Hvordan behandles ulcerøs kolitt?

Skrevet av Odd Helge Gilja, lege, Dr. med.. etter et opplegg av Jens Kjelsen, Lege PhD og Ove Schaffalitzky de Muckadell, Professor dr.med. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler