Trenger jeg antibiotika?

Når har man bruk for antibiotika?

Antibiotika virker kun på bakterier - ikke på virus. Derfor kanfor eksempel ikke forkjølelser og influensa behandles med antibiotika. Kroppen vår forsvarer seg mot infeksjoner på mange måter. Vi lager antistoffer og kan få feber,som virus ikke tåler så godt.

Mindre infeksjoner i sår og byller kan våre egne forsvarsmekanismer ogsåklare selv, men i mange tilfeller kan man ha bruk for antibiotika.

Antibiotika forandret på mange måter verden da de første typene kom i bruk. I de tilfellene der mennesker før døde av småsår og luftveisinfeksjoner kan man i dag behandle svært mange infeksjoner.

Oppstår det en infeksjon er det på sin plass å overveie om kroppen skal hjelpes med antibiotika.

Kontakt lege raskt

Kontakt lege

Legevaktens spørsmål...

1. Har du feber?
Nei : Antibiotika virker på infeksjoner. Man har vanligvis ikke infeksjoner uten feber.
Ja: Antibiotika virker på bakterier, men ikke på virus som for eksempel ved forkjølelse og influensa.

Les mer om temperaturmåling her.
2. Har du infeksjon?
Nei: Infeksjoner viser seg på mange måter - for eksempel med puss, rødme, varme og feber.
Ja: Det kan være vanskelig å se forskjell på virus- og bakterieinfeksjon.

3. Tror du det er en bakterieinfeksjon?
Nei: Da er det ingen virkning av antibiotika. - Heller ikke på "forskudd" for å unngå at du får en infeksjon senere.
Ja: Da skal legen finne ut av hvilken type antibiotika du eventuelt skal ha.

4. Er du veldig dårlig?
Nei: Har du spørsmål om virkningen av antibiotika?
Ja: Tror du at det er en allergisk reaksjon, eller er det sykdommen som gjør deg dårlig?

Litt mer om antibiotika...

Hvilke sykdommer virker antibiotika på?

Antibiotika virker kun på sykdommer/infeksjoner som skyldes bakterier. Det finnes mange forskjellige grupper. Penicilin er derfor kun én type.

Forkjølelse og influensa skyldes alltid virus, og kan altså ikke behandles med antibiotika. Her må du vente til kroppens eget forsvarssystem har bekjempet infeksjonen. I mellomtiden kan du bare lindre symptomene.

En sykdom som halsinfeksjon kan skyldes både bakterier og virus. En blæreinfeksjon skal derimot alltid behandles med antibiotika-kur.

Jeg er ikke syk lenger. Kan jeg da slutte å ta antibiotika?

Ta alltid hele kuren.

Stopper du når du føler deg frisk, kan det være at det fremdeles er noen få av de sykdomsfremkallende bakteriene igjen, og dermed er det risiko for at de få gjenværende bakteriene blir til mange, slik at infeksjonen blusser opp igjen.

Det kan også være at de overlevende bakteriene er noen utvalgte bakterier som tåler antibiotikaen bedre - dvs. de er mer resistente.

Hva er motstandsdyktige bakterier (resistens)?

Hvis man bruker mye antibiotika, og især det som kalles bredspektret antibiotika, er det risiko for at det utvikles bakterier som kan motstå den aktuelle typen antibiotika. Derfor vil man ofte være tilbakeholdende med å bruke antibiotika hvis man ikke er helt sikker på at det dreier seg om en bakterie. Man får altså ikke automatisk penicillin hvis man har vondt i halsen.

Bakterier som har utviklet resistens overfor mange typer antibiotika, kalles multiresistente bakterier.

Utviklingen - spesielt i andre land - kan bety at det en gang i fremtiden kan ses flere infeksjoner (for eksempel lungebetennelse) med bakterier som ikke kan behandles med vanlige antibiotika.


Er det bivirkninger ved bruk av antibiotika?

De vanligste bivirkningene ved antibiotikabruk er mageproblemer og allergi. Egentlig penicillinallergi opptrer imidlertid veldig sjelden.

Hvis man har mistanke om allergi, er det viktig å kontakte lege for eventuelt å få undersøkt om det dreier seg om "egentlig" allergi.

Antibiotika redder liv - Derfor er det viktig å kunne bruke det i en alvorlig situasjon. Tynn mage er derfor et mindre problem som også i seg selv kan behandles.

Mageproblemene kan lindres med melkeprodukter som f.eks. Biola. Den beste effekten oppnås ved å innta melkeproduktene to timer før eller etter inntaket av antibiotika.
Det antibiotikumet min lege ga meg virker ikke.... hvorfor?

Det finnes forskjellige typer antibiotika som virker på forskjellige typer bakterier. Derfor kan det godt være at det først prøvde antibiotikumet ikke virker på denne bakterien.

Din lege vil så ofte skifte til en annen type.


Kontakt lege med det samme hvis...

Kontakt lege i løpet av 24 til 48 timer hvis...


Relevante artikler