Tredagersfeber

leke

Tredagersfeberen (også kalt fjerde eller sjette barnesykdom) forekommer helst blandt barn i alder mellom 6 måneder og tre år.

Hva er tredagersfeber?

Sykdommen kalles også eksantema subitum eller roseola infantum. Den er nok en av de mindre kjente av barnesykdommene med utslett. Likevel har vi nok hatt den nesten alle sammen. Den forekommer kun hos barn i alderen seks måneder til tre år, noe som tyder på stor smittsomhet.

Hvordan smitter tredagersfeber?

Sykdommens årsak er ukjent, men det er trolig et virus som overføres via luftveiene ved dråpeinfeksjon.

Hvordan oppleves sykdommen?

Inkubasjonstiden er 10-15 dager. Det vil si tiden fra man blir smittet til sykdommen bryter ut.

Barnet er sannsynligvis smitteførende i hele sykdomsforløpet, og kanskje t.o.m. før feberen kommer. Dette vites ikke med sikkerhet.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Det typiske forløp med tre dager med feber etterfulgt av utslett er så karakteristisk for denne barnesykdommen at du i samråd med legen kan være sikker på diagnosen.

Hvordan er prognosen?

Sykdommen følger det ovenfor beskrevne forløp, og det er ikke ytterligere komplikasjoner forbundet med den. Sykdommen gir livsvarig immunitet.

Viktige ting om tredagersfeber

Det er viktig at foreldre med småbarn har kjennskap til sykdommen og dens karakteristiske forløp, fordi det på denne måten er mulig å skjelne den fra andre barnesykdommer, først og fremst meslinger.

Barn kan vende tilbake til barnehage eller skole når temperaturen er normal.

Skal barnet ha medisin?

Det er ikke behov for medisin. Sørg for rikelig væske i de tre dagene feberen varer. Utslettet gir ikke særlig kløe.

Skal barnet vaksineres?

Det vaksineres ikke mot denne barnesykdommen.

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler