Medikamenter til hjelp ved røykeslutt

Illustrasjon:

Foruten reseptfrie medikamenter inneholdende nikotin, som for eksempel Nicorette® og Nicotinell®, finnes det to reseptbelagte røykeavvenningspreparater som legen kan forskrive til sine pasienter som skal forsøke å slutte å røyke.

Zyban®

For en del år siden ble det observert at pasienter som brukte et antidepressivt medikament inneholdende virkestoffet bupropion, fikk mindre trang til å røyke. Påfølgende studier viste klart at bruk av bupropion, nå solgt som Zyban®, øker sjansene til å lykkes med med å stumpe røyken. Man vet ikke helt hvordan Zyban® virker, men man antar at virkningsstoffet påvirker noradrenalin og dopamin, som er signalstoffer i hjernen, med det resultat at trangen til å røyke nedsettes. Noen vanlige bivirkninger forbundet med Zyban® skal være søvnvansker, munntørrhet og kvalme. I tillegg er det anslått å være én tusenedels sjanse for å få krampeanfall ved bruk av medikamentet. Zyban® kan kombineres med vanlige nikotinerstatningsmedikamenter. En 8 ukers behandlingskur med Zyban® koster rundt 1.000 kroner.

Champix®

I begynnelsen av 2007 ble det lansert et nytt medikament som skal være til hjelp for de som vil stumpe røyken. Det reseptbelagte medikamentet Champix®, med virkestoffet vareniklin, er beregnet som støttebehandling ved et seriøst og planlagt forsøk på å slutte å røyke. Medikamentet er konstruert for å kunne stille seg i veien for nikotin der nikotinet virker i hjernen. På denne måten minkes effekten av tilført nikotin. I tillegg virker Champix® med en lett nikotinliknende stimulering og lindrer derfor røyketrangen noe. Hovedbivirkningen til Champix er mild til moderat kvalme som gir seg noe over tid. Der er også en del andre mulige bivirkninger.

En 12 ukers behandlingskur med Champix® koster rundt 2.600 kroner.

Hva viser forskningen?

I følge The Cochrane Collaboration  viser den senere tids studier at bruk av Zyban® dobler sjansene for å lykkes med å slutte å røyke, mens Champix® tilsvarende tredobler sjansene. Det etterlyses imidlertid nye og uavhengige studier for å bekrefte at de foreløpig gode Champix-resultatene stemmer. Det etterlyses også studier som sammenlikner effekten av Zyban og Champix med bruk av vanlige nikotinholdige erstatningsmedikamenter.

Til syvende og sist et spørsmål om motivasjon

Selv om bruk av medikamenter kan være til hjelp ved røykeslutt, og sågar virker å doble sjansene for å lykkes, så er det også kun en brøkdel av de som bruker røykeavvenningsmedikamenter som klarer å være røykfrie etter at det har gått ett år. Egen motivasjon, en god plan, og støtte utenfra er viktige faktorer for hvorvidt man klarer å stumpe røyken.

Referanser:

Cahill K, Stead LF, Lancaster T
Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation
The Cochrane Library
http://www.cochrane.org/reviews/en/ab006103.html


Hughes JR, Stead LF, Lancaster T
Antidepressants for smoking cessation
The Cochrane Library
http://www.cochrane.org/reviews/en/ab000031.html


Skrevet av: Kristian Sæthre, lege


Relevante artikler