Vitamin B12 mangel

Hva er vitamin B12 - mangel og pernisiøs anemi (blodmangel utløst av vitamin B12-mangel)?

Ved blodmangel (anemi) forstås enten mangel på antallet av røde blodlegemer, eller redusert innhold av blodfargestoff i de røde blodlegemene. De røde blodlegemene har til oppgave å transportere oksygen fra lungene til kroppens celler.

B12 er nødvendig for å danne både røde og hvite blodlegemer. B12 er også viktig for nervesystemet. Derfor kan B12 mangel gi plager både fra blod- og nervesystemet. Sistnevnte kommer til uttrykk blant annet i form av nerveskade, svimmelhet, slapphet, muskelsmerter, lammelser og demens.

B12-mangel skyldes vanligvis problemer med opptak av B12 fra tarmen. Det at maten inneholder for lite B12 forekommer stort sett kun hos strenge vegetarianere.

B12-mangel behandles vanligvis ved å gi B12-sprøyter annenhver eller hver tredje måned. Ved symptomer fra nervesystemet kan hyppigere injeksjoner være nødvendig. Forekomsten av B12-mangel øker med alderen. I høy alder (over 75 år) er den svært hyppig (5-15 % av de eldre).

Årsaker til mangel på vitamin B12

Mangel på et stoff, intrinsisk faktor, som produseres i magesekken er en hyppig årsak til B12-mangel. Stoffet binder seg til B12 og har til oppgave å ta opp B12 fra tarmen og transportere vitaminet videre til blodbanen. Årsakene til nedsatt produksjon av intrinsisk faktor er:

Hvordan oppleves blodmangel grunnet mangel på vitamin B12?

De første symptomer vil være tretthet, hjertebank, uregelmessig hjerteslag, åndenød, svimmelhet, ustøhet, særlig i mørket, og følelse av "å gå på puter".

Er blodmangelen stor nok kan det forekomme hjertekrampe, uregelmessig hjerteslag, hodepine og smerter i beina (claudicatio intermittens).

I tillegg er det en rekke symptomer som kan skyldes B12-mangel: rød, irritert evt. glatt tunge, nedsatt smakssans, fordøyelsesbesvær, luft i magen, endret avføringsmønster, ofte diaré, hvite hudarealer uten pigment (vitiligo) og håravfall.

Mangel på B12 påvirker også nervecellene. Det forekommer endret eller nedsatt følesans eller nedsatt vibrasjonssans (man kan ikke merke en stemmegaffels svingninger). Du kan også føle "prikking" i fingerspissene. Senereflekser kan være enten kraftigere enn vanlig, men også utslukket. Etterhvert går tilstanden over i gang- og koordinasjonsbesvær med spastisk lammelse.

Det kan dessuten forekomme psykiske symptomer med sviktende hukommelse, depresjon og demens.

Mange mennesker kan få symptomer fra nervesystemet som det første symptom på B12-mangel uten at de har utviklet blodmangel (opp til 40% av tilfellene)

Hva kan man gjøre for å unngå B12-mangel?

Hvordan stiller legen diagnosen vitamin B12-mangel og blodmangel?

Mulig forverring

I gamle dager fikk tilstanden ofte dødelig (pernisiøs= (latinsk) ondartet) utfall fordi B12 vitaminet ikke var oppdaget ennå. I dag blir som regel alle pasienter oppdaget i tide.

Ved å fjerne den utløsende årsak og/eller dekning av vitaminbehovet via innsprøytninger og du kan regne med å bli symptomfri. Ofte er det imidlertid ikke mulig å behandle utløsende årsak, og det betyr at du må få livslang behandlingen. Man bør sette i gang vitaminbehandling så fort som mulig. Starter man med behandlingen senere enn ett år etter at du fikk symptomer fra nervesystemet er det risiko for at disse ikke vil danne seg tilbake helt.

Hva kan jeg selv gjøre?

Hva kan legen gjøre?

Etterpå må man finne årsaken til blodmangelen. Det viktigste spørsmålet er om du har pernisiøs anemi eller om B12-mangelen skyldes noe annet. Tidligere ble man undersøkt på sykehuset med den såkalte Schilling-testen. Men denne testen brukes svært sjeldent i dag, og den klarer heller ikke å avsløre alle tilfeller av B12-mangel. Ofte velger man også å kikke ned i magesekken din med en slange (gastroskopi), dels for å utelukke magekreft, dels for å undersøke om slimhinnen i magesekken og i tolvfingertarmen er normal.

Skrevet av Jørn Schneede, førsteamanuensis dr. med. etter et opplegg av Flemming Andersen, lege. Oppdatert i 2015.


Relevante artikler