Blodmangel i graviditeten

Hva er blodmangel i graviditeten?

Blodmangel (anemi) er mangel på røde blodlegemer.

Hvis vi ikke har mange nok blodlegemer, eller de ikke er funksjonsdyktige, får vi symptomer på oksygenmangel i kroppens vev. Dette kan vi først og fremst merke ved at vi blir lettere trøtte ved fysiske anstrengelser enn normalt.

Blodmangel skyldes hovedsakelig nedsatt produksjon av røde blodlegemer og/eller økt tap av røde blodlegemer.

De røde blodlegemene dannes i beinmargen og har en levetid på ca. 4 måneder. Til produksjonen trengs det blant annet jern, vitamin B12 og folinsyre. Hvis et eller flere av disse stoffene mangler, vil produksjonen av røde blodlegemer etterhvert bli berørt, og vi vil utvikle symptomer på blodmangel.

Hva er røde blodlegemer?

De røde blodlegemene sirkulerer rundt i kroppen i blodkarene, opptar oksygen i lungene og avleverer oksygenet senere til kroppens celler. Kroppens celler bruker oksygenet i forbrenningsprosessene som gir oss energi. Under forbrenningen dannes det karbondioksid( CO2) som binder seg til de røde blodlegemene som har avgitt oksygen ute i cellene. Karbondioksidet blir transportert til lungene. Deretter kan vi puste den ut.

Årsaker til blodmangel i graviditeten

For lite jern i kosten i forhold til det økte behovet i svangerskapet er den hyppigste årsaken til blodmangel i graviditeten. Vegetarianere og kvinner som spiser lite er spesielt utsatt, fordi kjøtt er vår viktigste jernkilde, og fordi mengden jern vi opptar øker jo mer vi spiser.

Mangel på vitamin B12 og folinsyre, som også er et B-vitamin, er andre årsaker til blodmangel, men er sjelden blant gravide i vårt land. Vegeterianere er mer utsatt for mangel også på disse næringstoffene. Forskjellige tarmsykdommer kan gi nedsatt opptak både av jern og/eller vitaminer. Blodtap på grunn av blødende hemorroider eller blødninger i mage-tarmkanalen, gir jerntap som kan medføre blodmangel over tid.

Under graviditeten er det et økt behov for alle disse næringstoffene for å øke den gravides blodvolum, slik at det er tilstrekkelig blod til å forsyne fosteret med oksygen og næringstoffer gjennom morkaken. Jern, vitamin B12 og folinsyre er nødvendige for fosterets vekst og utvikling.

Hvordan merkes blodmangel i graviditeten?

Hvis man ellers er frisk er det sjelden merkbare symptomer før hemoglobinkonsentrasjoen (Hb) er mindre enn 10 g/dl (tilsvarer en blodprosent på ca.70). Heller ikke barnet ser ut til å ta skade av at mor har en lett blodmangel.

De første symptomene vil være

Tretthetsymptomer som skyldes blodmangel kan selvfølgelig være vanskelig å skille fra den trettheten selve svangerskapet kan medføre.Ved mer alvolig anemi kan man kjenne hjertebank, svimmelhet og få pustebesvær.

Hva kan man gjøre for å unngå blodmangel i graviditeten?

Spise en variert kost, gjerne med et tilskudd av jern og vitaminer (spesielt folinsyre.).

Ta en prat med legen din om kosten under graviditeten - gjerne før du blir gravid.

Gode kilder til jern omfatter blant annet oksekjøtt, lever, fullkornsbrød , frokostblandinger, egg, tørket frukt og grønne grønnsaker. Bruk av lever skal ikke overdrives i svangerskapet på grunn av faren for å få i seg for mye vitamin A, som kan være giftig i store doser.

C-vitamin øker jernopptaket og bør derfor inngå i tilstrekkelig mengde til hvert måltid. Det får du ved å spise friske, rå grønnsaker, poteter og sitrusfrukter, gjerne som juice.

Matvarer rike på folinsyre omfatter bønner, havregryn, sopp, brokkoli, oksekjøtt, lever og asparges.

Vitamin B12 finnes kun i anmimalske produkter som kjøtt, ost melk og egg.

Hvordan stiller legen diagnosen blodmangel i graviditeten?

Først skal legen være sikker på at du har blodmangel. Derfor skal du først ta en enkel blodprøve (Hemoglobinverdien eller blodprosenten). Hemoglobinverdien i svangerskapet faller normalt 10-15% frem til rundt 25-30 svangerskapsuke, for så å øke igjen frem mot fødselen. Dette skyldes ikke blodmangel, men rett og slett at blodvæseken (plasma) øker relativt mer enn mengden blodlegemer i den første delen av graviditeten. Det gir en "fortynning" av blodet, som viser seg på blodprøven (hemoglobinverdien).

Hvis hemoglobinverdien (blodprosenten) er for lav i forhold til det forventede i svangerskapet, må legen ta flere blodprøver og evt. andre undersøkelser av deg for å finne årsaken til blodmangelen.

Tegn på mulig forverring

Sannsynlig videre utvikling

Ved å fjerne den utløsende årsak vil blodmengden øke til det normale. I de aller fleste tilfeller er det et jerntilskudd som trengs, fordi kosten alene ikke dekker behovet for jern i svangerskpet.

Hva kan jeg selv gjøre?

Være oppmerksom på kroppens signaler og oppsøke lege hvis det oppstår symptomer.

Alle gravide i Norge anbefales å ta et tilskudd av folinsyre allerede fra graviditen planlegges, eller så snart man blir gravid, og de første tre månedene av svangerskapet. Apoteket kan gi deg informasjon om hvilket preparat og hvor stor dose du skal ha.

De fleste gravide har i tillegg nytte av et lite jerntilskudd i andre halvdel av svangerskapet. I Norge er det anbefalt å få målt en prøve som heter serum ferritin på 1. svangerskapskontroll. Denne prøven gjenspeiler jernreservene(jernlageret) i kroppen og gir legen grunnlag for å gi deg råd om hvor mye jerntilskudd du trenger. På svangerskapskontrollene kan du snakke med jordmoren eller legen om riktig kost og behovet for kostilskudd i svangerskapet.

Hva kan legen gjøre?

Medisiner

Etter et opplegg av Flemming Andersen, lege. Oppdatert i 2015.


Relevante artikler