Crohns sykdom (kronisk tarmbetennelse)

Chrons sykdom

Hva er Crohns sykdom?

En kronisk betennelsestilstand som i perioder gir magesmerter, diaré og vekttap, avløst av perioder med få eller ingen symptomer. Sykdommen forekommer typisk i det siste stykket av tynntarmen (ileum) og/eller tykktarmen, men kan forekomme langs hele magetarmkanalen.

De syke punktene i tarmen blir røde og hovne. Det kan komme sår som blør. Når betennelsestilstanden heler, kommer det arrdannelse som kan gi innsnevringer av tarmen. Per i dag kan man ikke helbrede Crohns sykdom, men symptomene kan dempes, og tiden mellom oppblussing av symptomer kan vare flere år.

Hvordan oppstår Crohns sykdom?

Årsaken er ukjent, men er det andre i familien som har Crohns sykdom, er risikoen større enn hos andre.

Chrons sykdom

Hvordan oppleves Crohns sykdom?

Tarm

Hva kan man gjøre for å unngå Crohns sykdom?

Den kan ikke forebygges.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Tykktarm

Når diaré, magesmerter og vekttap vedvarer i mer enn 3 til 4 uker, kan det være Crohns sykdom. Blodprøver, avføringsprøver, kikkertundersøkelser av tynn- og tykktarm, og røntgenundersøkelser vil vanligvis kunne avsløre Crohns sykdom. Viktigst er det å ta ut vevsprøve (biopsi) fra det syke området, siden dette hos mange kan fastslå diagnosen.

Gode råd

Vær oppmerksom på tegn til forverring i form av

Kontakt legen hvis noe av dette inntreffer.

Fysisk aktivitet

Under akutte anfall bør man sørge for nødvendig hvile.

Mellom anfallene bør man gjenoppta normal aktivitet.

Kosten

Vanligvis er det ingen begrensninger, men som for andre tarmsykdommer, kan mager kost hjelpe på diaré. I enkelte tilfeller kommer "astronautkost" på tale.

Tegn på mulig forverring

Sannsynlig videre utvikling

De fleste pasienter har et normalt liv med arbeid, familie og full aktivitet.

Hvordan behandles Crohns sykdom?

Behandlingen avhenger av sykdommens intensitet og omfang, og av den virkning sykdommen har på pasienten.

Medisinsk behandling kan i mange situasjoner dempe betennelsestilstanden, og holde symptomene i sjakk.

Kirurgisk fjerning av angrepne områder kan noen ganger være nødvendig.

Ved betydelig sykdomsutvikling er sykehusopphold nødvendig.

Hvilken medisin kan gis?

Skrevet av Odd Helge Gilja, lege, Dr. med. etter et opplegg av Jens Kjelsen, lege PhD og Ove Schaffalitzky de Muckadell, overlege, professor dr.med.


Relevante artikler