Lyskebrokk

Hva er lyskebrokk?

Et brokk er en utposing fra bukhulen gjennom et svakt sted i bukveggen. Det hyppigste og mest kjente er lyskebrokk.

Det finnes tre typer. Disse er:

Hva består et lyskebrokk av, og kan det være farlig?

Det indirekte brokk

Det indirekte brokk følger lyskekanalen, der sædstrengen befinner seg hos gutter/menn.

Det direkte brokk

Senere i livet viser det direkte brokk seg.

Lårbrokket

Hvor kan man søke hjelp?

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege.. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler