Sopp i munnen

Hva er sopp i munnen?

En infeksjon i munnhulens slimhinne av en gjærsopp, Candida albicans.

Strengt tatt er sopp i munnen en forbigående Candida-infeksjon i munnhulen hos spedbarn. Her er begrepet utvidet til også å omfatte Candida-infeksjoner i munn og svelg hos voksne, såkalt Candidiasis.

Hvordan får man sopp i munnen?

Candida finnes i munnhulen hos nesten halvdelen av befolkningen. Alle med tannprotese har Candida, uten nødvendigvis å ha sjenanse av det.

Candida blir først et problem, når det av en eller annen grunn skjer en endring i munnhulekjemien som favoriserer Candida på bekostning av de andre mikroorganismene i munnen.

Slike endringer forårsakes bl.a. av sukkersyke, behandling med antibiotika, etter cellegiftkur, stoffmisbruk, feilernæring og som følge av immundefekter (f.eks. pga. alderdom og AIDS).

Videre kan personer med tannproteser som sitter dårlig, utvikle lokal irritasjon som danner inngangsport for Candida. Hos disse personene ser man munnvikene lett fuktige, blekrøde rifter, den såkalte Perlèche, som uttrykk for en Candidainfeksjon.

Hva er tegnene på sopp i munnen?

Hvite, fløtefargede eller gule flekker i munnhulen. Flekkene er litt høyere enn underlaget. Det er normalt ingen smerter i området under flekkene.

Hvis flekkene skrapes av, etterlater de ofte små, lett blødende og ømme sår.

Hos voksne kan sopp i munnen gi en ubehagelig, brennende følelse i munn og svelg.

Hvem er spesielt utsatt?

Gode råd

Hvordan stiller legen diagnosen trøske?

Hos spedbarn stilles diagnosen som regel på det kliniske bilde, evt. kombinert med en soppavskrapning.

Hos voksne gjelder det at mange andre lidelser, blant dem forstadier til kreft, kan gi anledning til lignende bilder. Derfor er det viktig at du henvender deg til din lege eller tannlege, så du kan bli ordentlig undersøkt og behandlet.

Tegn på mulig forverring

i tilfeller hvor trøsken oppstår som følge av sykdom i andre organsystemer, f.eks. AIDS, kan plutselig og voldsom trøske være tegn på forverring av grunnsykdommen.

Det er derfor viktig å være oppmerksom på disse og lignende forandringer, så du kan søke hjelp i tide.

Hvordan er prognosen?

Hvis det som utløste Candidainfeksjonen kan bringes under kontroll, vil infeksjonen forsvinne i løpet av få dagers lokalbehandling med et soppmiddel.

Hvordan behandles trøske?

Først og fremst skal det som utløste infeksjonen korrigeres. Det kan f.eks. dreie seg om å investere i ny tannprotese som sitter bedre eller å få korrigert evt. sukkersyke. Hos AIDS-pasienter er det ikke alltid mulig å korrigere immundefekten, og der må man bruke systemiske soppmidler.

Parallelt med behandlingen av utløsende årsak vil du bli tilbudt behandling med et av midlene under til lokal behandling av trøske.

I vanskelige tilfeller eller hvor infeksjonen sprer seg, vil du bli tilbudt systemisk behandling, evt. som innsprøytninger.

Hvilken medisin kan brukes?

Midler mot sopp.

Etter et opplegg av Flemming Andersen, legeog Ulla Søderberg, spesialist. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler