Røde hunder

Hva er røde hunder?

Akkurat som meslinger, er røde hunder en virussykdom. Med tre til fire års mellomrom oppstår større eller mindre epidemier, men alt i alt er ikke sykdommen så smittsom som for eksempel meslinger og vannkopper.

De fleste får meslingene i løpet av de første leveårene, men det er mange som først får røde hunder som store barn eller i ungdomsalderen. I 20-25 års-alderen har 10-20 prosent ikke hatt sykdommen. En del får røde hunder i en så mild form at diagnosen ikke stilles.

I dag får nesten ingen røde hunder og meslinger fordi de fleste barn blir vaksinert.

Det farlige ved røde hunder er hvis en gravid kvinne som ikke har hatt sykdommen, blir smittet. Tidligere var røde hunder hos gravide blant annet årsak til medfødt blindhet og døvhet.

Hvordan får man røde hunder?

Røde hunder smitter fra den syke til den friske gjennom de mikroskopiske dråpene som finnes i utåndingsluften. Dråpene når så frem til munn, hals og nese, hvorfra de sprer seg til resten av kroppen.

Hva er tegnene på røde hunder?

Tiden som går fra man blir smittet til sykdommen bryter ut - inkubasjonstiden - er på hele to til tre uker. Utslettet kan følge lett snue og ømme og hovne lymfeknuter på halsen.

Utslettet viser seg som blekrøde eller lett brunlige små områder på armer og ben. I ansiktet, og kanskje også på overkroppen, vil disse imidlertid hurtig flyte sammen. Utslettet begynner typisk omkring ørene og brer seg hurtig ned over kroppen som små, lyserøde merker. Disse kan veksle nesten fra time til time, men forsvinner igjen i løpet av to til tre dager.

Typisk er det at de bekymrede foreldre er mer påvirket av tilstanden enn det syke barnet. Og som nevnt kan det hele gå så hurtig og lett at sykdommen faktisk overses.

Hvordan behandles røde hunder?

Røde hunder krever ingen spesiell behandling, kanskje bortsett fra sengeleie. Man må regne med at alle i familien kan utsettes for smitte, og derfor er det litt skummelt at den syke smitter allerede i inkubasjonstiden (som ved flere av de andre barnesykdommene). Man regner smitteperioden fra en uke før til en uke etter utslettet, men som mest uttalt i det blomstrende stadium.

Hva er risikoen ved røde hunder?

Det er risiko for fosterskade hvis man får røde hunder i forbindelse med en graviditet. Risikoen er så stor i første tredjedel av svangerskapet at man vil anbefaleabort. Det høres uhyggelig ut, men det er heldigvis sjelden at gravide kommer i denne situasjonen fordi de fleste unge er vaksinert mot røde hunder.

Hvem skal vaksineres?

Det er umulig å vite med sikkerhet om man har hatt røde hunder, fordi mange ikke har merket noe til sykdommen. Jenter som vaksineres bør ikke bli gravide de påfølgende tre måneder.

Er det følgesykdommer?

Røde hunder gir sjelden følgesykdommer, og barn kan returnere til barnehage eller skole så fort de er friske!

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler