Feberkramper

Hva er feberkramper?

Alle barn kan få feberkramper hvis temperaturen stiger bratt og hurtig. Det skjer som regel kun i løpet av de første tre til fire leveår. Det er bare noen få prosent som opplever dette. Kanskje er det fordi disse barna har en medfødt lavere krampeterskel enn de fleste andre. Det vil si at det ikke skal så mye til før de sentre i hjernen som utløser krampene provoseres.

Feberen oppstår i forbindelse med de infeksjonene alle barn får under oppveksten - spesielt luftveisinfeksjoner og barnesykdommer.

Hva er sjansen for å få feberkramper?

Barn kan til en viss grad arve en tilbøyelighet til å få feberkramper fra sine foreldre.

Om barnet får feberkramper avhenger også av om det f.eks ofte har infeksjoner. Cirka fire av ti barn med feberkrampe får anfall igjen på et senere tidspunkt, selv om det riktignok er forskjell på det enkelte barns risiko.

Barnets risiko for å få feberkramper igjen er størst hvis det:

Et av tilfellene som kan føre til at barn kan få feberkramper, er vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder, og da åtte til ti dager etter vaksinasjonen, hvor det er meslingedelen som utløser krampene. Selve vaksinen gir likevel færre tilfeller av feberkramper enn egentlige meslinger gjør.

Barn med feberkramper skal følge samme vaksinasjonsprogram som alle andre barn.

Hvordan oppleves sykdommen?

Noen barn våkner raskt, mens andre er sløve og døsende i lang tid. Selv om anfallet kun varer i få minutter, føles tiden som en evighet for den som ser på. Krampeanfall hos barn er alltid en skremmende opplevelse.

Hva skal du gjøre hvis barnet ditt får feberkrampe?

Når kontaktes lege ved feberkrampe-anfall?

Har barnet tidligere hatt feberkramper

Har barnet feber

Feberkramper kan ligne krampene som opptrer ved epilepsi, men har ytterst sjeldent noe med sykdommen å gjøre.

Hvordan er prognosen?

Selv om feberkrampeanfall virker voldsomme og dramatiske, er det meget sjelden at de medfører varige skader. Kun hvis krampene varer svært lenge, eller barnet har hatt tallrike anfall med korte mellomrom, kan det kanskje oppstå lettere forstyrrelser i hjernens funksjon.

Kan man forebygge feberkramper?

Tidligere behandlet man feberkramper forebyggende med febernedsettende medisin som paracetamol og dispril. Dette er man i høy grad gått bort ifra fordi medisinen skal gis hver sjette time.

Hvis barnet får anfall før du har gitt medisinen, skal du hurtigst mulig gjøre det likevel. Det vil få anfallet til å avta hurtigere.

Skrevet av Irene Elgen, spesialist i barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri etter et opplegg av Carl J. Brandt, lege og Vibeke Manniche, barnlege, Ph.D. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler