Råd om medisin til barn

Gjennom hele barndommen utsettes barn for infeksjonssykdommer. De fleste infeksjonene skyldes virus og kan ikke behandles med antibiotika. Er det derimot bakterier som forårsaker sykdommen vil legen kunne forskrive passende medisin.

Hvordan får man barnet til å ta medisinen sin?

Det kan være vanskelig å få barn til å ta sin medisin. medikamenter finnes derfor i svært mange former. Man kan bruke dråper, mikstur, saft, pulver, granulat, stikkpiller og tabletter med eller uten overtrekk. Hvis det er første gang ditt barn skal ta medisin bør du diskutere med din lege hvilken type medikament du tror ditt barn vil ta.

Medisin til de yngste

De yngste barna foretrekker medisin i form av mikstur, saft eller dråper med smakstilsetning. medisinen blandes med saft eller morsmelk. Vær sikker på at barnet får i seg den mengde medisin legen har foreskrevet - verken mer eller mindre.

Medisin til kronisk syke barn

Barn som lider av kroniske sykdommer, eksempelvis epilepsi eller astma, har til stadighet bruk for medisiner og bør derfor selv få velge medisinform. De fleste barn takler en slik situasjon svært godt, så lenge de får en god forklaring på hvorfor de må ta sin medisin.

Man må passe på at man i denne forbindelsen ikke betrakter barna som små voksne. På hvert alderstrinn omsettes medikamentene på forskjellig måte i kroppen. Noen legemidler virker kraftigere på barn enn på voksne - med andre medikamenter er det motsatt. På grunn av dette gjelder det forskjellige regler for rett dosering avhengig av barnets alder, vekt og den aktuelle medisinen.

Gode råd

Gi aldri ditt barn medisin uten at du har avtalt dette med lege. Selv en uskyldig hodepinetablett, kan i spesielle tilfeller gi uheldige bivirkninger eller skjule en sykdom eller symptomer på en sykdom, slik at den riktige behandlingen forsinkes.

Det er derfor viktig at vi voksne omgår og oppbevarer medisin på en fornuftig måte i hjemmet. Dessverre skjer det alt for mange forgiftingsulykker fordi nysgjerrige barn spiser medisiner som er lagt på et sted barna kan få tak i dem. Husk derfor å plassere medisinene på et utilgjengelig sted. Ingen vil kunne tilgi seg selv å være skyldig i en potensielt livsfarlig ulykke på grunn av ubetenksomhet.

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege


Relevante artikler