Falsk krupp

Hva er falsk krupp?

Falsk krupp er en virussykdom i de øvre luftveiene. I sjeldne tilfeller kan den utløses av bakterier. Sykdommen er lokalisert til strupen og vevet rundt. Den gjøende hosten er karakteristisk. Falsk krupp ses oftest hos barn mellom et halvt og fem år. Det er en vanlig sykdom med god prognose.

Ekte krupp er det samme som difteri og er svært sjeldent i Norge i dag.

Hvordan får man falsk krupp?

Virus overføres med luftbårne dråper i forbindelse med hoste og nysing. Det kan også smitte fra person til person via hendene. Viruset føres med hendene opp til øynene eller neseslimhinnen.

Mange virus kan gi falsk krupp. Det vanligste heter parainfluensa-virus, men også mange andre, så som RS virus, influensavirus eller adenovirus, kan utløse sykdommen

Hvis man tidligere har hatt falsk krupp vil man ha en tendens til å få det igjen hver gang man blir forkjølet. Disse symptomene vil avta når man blir fire til fem år.

Muligvis spiller også allergi overfor parainfluensa-virus en rolle i sykdommen. Dette er ikke avklart ennå.

Hva er tegnene på at barnet har falsk krupp?

Hva skal man være spesielt oppmerksom på?

Hva kan man selv gjøre?

Hvordan stiller legen diagnosen?

Diagnosen stilles utfra barnets symptomer. Eventuelle tilleggsundersøkelser er halsprøve, undersøkelse av sekret for noen virustyper og røntgenbilder

Hvordan er prognosen?

Falsk krupp forløper som regel fredelig og varer i tre til fire dager. Hosten kan vare litt lenger. Sykdommen forverres ofte om natta når barnet ligger og bedres om dagen.

Ved forverring av falsk krupp kan det forekomme pusteproblemer og oksygenmangel. Sjeldent ses det en livstruende lukking av luftveiene.

Hvordan behandles falsk krupp?

Da falsk krupp nesten alltid skyldes et virus, er det som oftest ikke grunnlag for å gi antibiotika. Ved alvorlige tilfelle av falsk krupp blir barnet innlagt. Her kan man blant annet gi oksygen, adrenalininhalasjoner, behandling med binyrebarkhormon og respiratorbehandling.

Etter et opplegg av Hanne Korsholm, lege.


Relevante artikler