Operasjon, dagkirurgi og barn

Denne artikkelen gjelder for barn over ett år som kommer på sykehuset om morgenen, blir operert, og reiser hjem igjen samme dag.

De fleste barna kommer først til en poliklinisk konsultasjon

En kirurg lytter på barnets hjerte og lunger, og vurderer barnets helsetilstand. Kirurgen avgjør om barnet skal opereres, og forklarer om operasjonen.

Omnødvendig vil barnet bli sett på av en anestesilege, som har ansvaret for narkosen når barnet opereres.

I noen få tilfeller må barnet ta blodprøver. Da vil barnet få på en lokalbedøvende krem.

En sykepleier snakker med foreldre og barn om den praktiske gjennomføringen av operasjonsdagen. Sykepleieren legger vekt på å informere slik at barnet kan forstå det som sies.

Barnet blir veid. Barnets vekt er viktig for hvordan barnet medisineres under operasjonen.

Hvor friskt må barnet være før en operasjon?

Barnet bør ikke ha vært kraftig forkjølet eller hatt andre infeksjoner uken før en operasjon. Hvis foreldrene er usikre på om operasjonen bør utsettes kan de kontakte avdelingen hvor barnet skal legges inn.

På selve operasjonsdagen måles temperaturen på barnet. Barnet skal være uten feber. Anestesilegen tar den endelige avgjørelsen på om forkjølelse eller annen infeksjon er til hinder for at barnet kan bli operert

Hvor lenge må barnet faste før operasjonen ved dagkirurgi?

Det er viktig at foreldrene følger de klokkeslett for faste som legen gir for hvert enkelt barn.

Det mest vanlige er at barna ikke spiser mat fra kl. 24 kvelden før operasjonen. De kan få drikke vann eller tynn saft inntil to timer før operasjonen. Et barn som faster skal ikke tygge tyggegummi eller suge på drops.

Får barnet noe beroligende før dagkirurgioperasjonen?

Anestesilegen bestemmer hva barnet skal ha av beroligende medisiner før operasjonen ut fra barnets alder, vekt og helsetilstand.

Medisinen blir gitt av en sykepleier på avdelingen omtrent en halv time før operasjonen starter.

De mindre barna kan få flytende medisin inn i rumpen. Dette vil dreie seg om noen milliliter, og blir gitt omtrent som når barn får stikkpiller. medisinen kan også drikkes blandet ut i litt saft. De aller største barna får tabletter som taes en time før operasjonen.

Må barnet stikkes?

På operasjonsdagen må barna få en kanyle inn i en blodåre på hånden. Bedøvende krem legges på begge hender. Den skal ligge på en time før kanylen legges inn. På noen sykehus får barnet kanyle etter at det har fått beroligende medisin og er kjørt til operasjonsstuen. Andre steder blir dette gjort på avdelingen.

Kanylen stikkes inn, men nålen blir tatt ut igjen. Tilbake er et tynt plastrør hvor det gis væske og medisiner.

Får foreldrene være hos barnet?

Sykehuset ønsker at foreldrene skal være mest mulig hos barnet, og foreldrene har rett til det. Barneavdelinger har egne lekerom hvor barn og foreldre kan oppholde seg i ventetiden før operasjonen. Foreldrene får ikke være til stede under selve operasjonen, men får følge barnet inn på operasjonsavdelingen. Når barnet har fått kanyle og har sovnet må foreldre straks gå.

Så snart barnet er ferdig operert legges det på oppvåkningsavdelingen. Da kan foreldrene være sammen med barnet igjen.

Hva skjer når barnet er ferdig operert?

Barnet ligger på en oppvåkningsavdeling de første timene etter operasjonen. Barnet tilføres intravenøs væske, og får litt surstoff blåst mot ansiktet. På fingeren har barnet gjerne en sensor som registrerer hjerterytmen.

Barnet har godt av å sove. Foreldrene bør derfor ikke klappe barnet eller snakke til det uten at det ønsker det. Barnets alder og operasjonens varighet virker inn på hvor fort barnet våkner.

Har barnet mye vondt etter operasjonen?

Barna får smertestillende etter behov. Vanlige reseptfrie stikkpiller er ofte tilstrekkelig. De som trenger mer får medisin gjennom kanylen på hånden.

Når kan vi reise hjem?

Når barnet våkner, flyttes det tilbake til vanlig sengepost. Omtrent to timer etter operasjonen får barnet begynne å drikke forsiktig. Barnet blir på posten til det har drukket og spist lettere mat. Barnet skal som regel ha tisset før det reiser hjem.

Bandasjene og sårflate blir sjekket av sykepleier før hjemreise. På mange mindre kirurgiske inngrep blir det i dag brukt tape eller strips. Disse kan foreldrene ta av selv på angitt dato.

En punktvis oppsummering av operasjonsdagen for barn som skal til dagkirurgi.


Skrevet av Kari Nytun, sykepleier og Tover Berstad, overlege.


Relevante artikler