Hypoglykemi (lavt blodsukker) ved diabetes

Hva er hypoglykemi (lavt blodsukker)?

Hypoglykemi eller lavt blodsukker hos en pasient med diabetes er en akutt tilstand der innholdet av sukker (glukose) i blodetblir lavere enn normalt. Hypoglykemi skyldes behandling av diabetes med insulin eller tabletter og er ledsaget av flere forskjellige symptomer.Ved inntak avsukker forsvinner symptomene i løpet av 10-15 minutter.

Hvordan får man hypoglykemi?

Hormonet insulin, som normalt produseres i bukspyttkjertelen, nedsetter blodsukkeret ved å åpne kanaler i cellene slik atsukkeret kan strømme inn.Hypoglykemi skyldes at det er for mye insulin i forhold til behovet.

For mye insulin i blodet skyldes:

Nedsatt insulinbehov inntrer hvis man har:

Hvordan føles hypoglykemi?

Hypoglykemi kan være ledsaget av et eller flere av følgende symptomer:

Hos noen diabetikere kan begynnende hypoglykemi være uten symptomer.Dette ses spesielt hos diabetikere med nervebetennelse.Hos disse pasientene kan det oppstå kramper og bevissthetstap uten andre forutgående symptomer (nevnt ovenfor).For å unngå dette, tilstreber man i en periode noe høyere blodsukker enn det som ellers anbefales.Hyppige blodsukker-målinger hos disse pasientene er viktig.

Hypoglykemi oppdeles i:

Hva kan diabetikeren selv gjøre?

Det er viktig å kjenne sine egne symptomer på hypoglykemi slik at man kan ta ekstra karbohydrater.

Er man i tvil bør man måle blodsukkeret.

Det er også viktig:

Nattlig lavt blodsukker er et stort problem for noen diabetikere.Mange våkner heller ikke av dette.Har man mistanke om lavt nattlig blodsukker (hodepine og tretthet om morgenen osv.), bør man:

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles ved å måle blodsukkeret med et blodsukker-apparat.

Diabetikere- og normale kan godt oppleve de samme symptomer som dem beskrevet ovenfor uten at blodsukkeret er lavt (f.eks. når blodsukkeret er så høyt som 6 mmol/L). Dette ses spesielt hos diabetikere som er for dårlig behandlet, dvs. har for høye blodsukkerverdier i det daglige. Disse tilfellene er ikke farlige, og etter hvert som blodsukkeret normaliseres (dvs. ved å gi høyere insulindose) vil man kun oppleve symptomer når blodsukkeret reelt er for lavt (dvs. under ca. 3 mmol/L)

Mosjon og kost

Mosjon nedsetter blodsukkeret. Ved fysisk aktivitet skal man derfor for å unngå hypoglykemi enten:

Generelt er blodsukkeret hos diabetikere som er under insulin- eller tablettbehandling høyest ca. 1-2 timer etter måltidet, og lavest 3-4 timer etter hovedmåltidet (dvs. før neste hovedmåltid). Noen pasienter kan oppleve at det oppstår hypoglykemi like før et hovedmåltid. Det er derfor viktig å innta mellommåltider slik at risikoen for dette nedsettes eller insulinbehandlingen kan justeres.

Behandlingsmål

Hypoglykemi er vanligvis lett å behandle, og noen få lette anfall i uken er ikke skadelig, mens gjentatte anfall med for lavt blodsukker kan være skadelig. Hjernen er avhengig av sukker og kommer derfor i et "energi-underskudd" når blodsukkeret er lavt.

Hvordan behandles hypoglykemi?

Sistnevnte behandling kan gis av pårørende i hjemmet.Det finnes et injeksjonssett sometter en kort instruksjon er lett å bruke.Pårørende til en pasient som har hatt flere tilfeller av hypoglykemi med bevissthetstap, bør instrueres og utstyres med Glucagon injeksjonssett slik at behandling kan iverksettes meden gang hvis et nytt anfall skulle oppstå. Har man mange episoder med hypoglykemier, bør man måle sitt blodsukker 4 ganger daglig, slik atman kan innta ekstra mat eller ta mindre insulin, hvis blodsukkeret er på vei nedover.Forandringer i insulinbehandlingsregime bør også vurderes.

Skrevet av prof. dr.med Sylvi Aanerud.


Relevante artikler