Hypoglykemi (lavt blodsukker) hos personer uten diabetes

Hva er hypoglykemi (lavt blodsukker)?

Hypoglykemi (eller lavt blodsukker) er en tilstand hvor glukoseinnholdet (sukkerinnholdet) i blodet blir lavere enn en fastsatt grense (<2.5 mmol/L). Flere forskjellige symptomer er karakteristiske for hypoglykemi. Ved inntak av sukker forsvinner symptomene som regel i løpet av 10-15 minutter.

Hvorfor får man hypoglykemi?

Hormonet insulin som produseres i bukspyttkjertelen nedsetter blodsukkeret ved å åpne noen kanaler i cellene slik at sukkeret i blodet kan strømme inn. Normalt stiger blodsukkeret kort tid etter et måltid (opp til 7-10 mmol/L) og samtidig med dette skiller bukspyttkjertelen ut insulin. Blodsukkeret begynner så igjen å falle 1-2 timer etter måltidet. Før det neste måltidet vil nivået på blodsukkeret ha sunket til et normalt nivå igjen (omkring 4-5 mmol/L) og insulininnholdet i blodet er lavt.

Hypoglykemi kan skyldes at det er for mye insulin i blodet i forhold til behovet, eller det kan være forårsaket av andre sykdommer.

I en pasient som ikke har diabetes kan hypoglykemi komme av at;

Hos en pasient som ikke har diabetes, kan hypoglykemi komme av at:

Andre sykdommer

Hva er reaktiv hypoglykemi?

Reaktiv hypoglykemi er den vanligste årsaken til hypoglykemi hos ikke-diabetikere. Denne skyldes sannsynligvis at det i forbindelse med et måltid rikt på karbohydrater er utskilt for stor mengde insulin fra bukspyttkjertelen. Dette gjelder spesielt personer som i det daglige har et høyt insulinbehov (f.eks. overvektige og personer som har aldersdiabetes i familien).En del tyder på at reaktiv hypoglykemi kan være en tilstand som øker før aldersdiabetes utvikles.

Hvordan føles hypoglykemi?

Hypoglykemi kan være ledsaget av et eller flere av symptomene nedenfor

Hva kan man selv gjøre?

Har man mistanke om hypoglykemi (p.g.a. symptomene ovenfor som gjerne oppstår 3-4 timer etter et måltid, og som forsvinner når man inntar sukker) bør det undersøkes om symptomene faktisk skyldes et lavt blodsukker.

Mange opplyser at de lider av anfall med hypoglykemi uten at de har fått målt for lavt blodsukker!

Man bør kontakte sin lege og, hvis det er mulig, bli utstyrt med et blodsukkerapparat. Når symptomer oppstår, måler man blodsukkeret med apparatet. Dersom man oppfyller de tre kriterier nedenfor, bør man henvises til spesialist.

Hvordan stiller man diagnosen?

Diagnosen stilles ved å måle blodsukkeret med et blodsukkerapparat

Er det mistanke om insulinom innlegges pasienten til en 3 døgns faste undersøkelse hvor man ofte måler blodsukkeret. Blir blodsukkeret lavt måler man insulininnholdet i blodet. Om man finner et høyt insulinnivå på tross av et lavt blodsukker, styrkes mistanken om insulinom og man vil begynne å lete etter svulsten i bukspyttkjertelen.

Mosjon og kost

Mosjon nedsetter blodsukkeret, men vil sjelden medføre hypoglykemi hos friske personer.

Langvarig faste eller stort alkoholinntak kan gi hypoglykemi.

Har man symptomer på hypoglykemi i forbindelse med sport kan man prøve å innta sammensatte karbohydrater (stivelse, f.eks. pasta) før trening og under trening enkle karbohydrater (f.eks. druesukker)

Har man fått konstatert reaktiv hypoglykemi er den viktigste behandlingen endring av kostvanene. Kosten bør være rik på sammensatte karbohydrater (f.eks. pasta, poteter, ris etc.) og bestå av små og hyppige måltider (3 hovedmåltider og 3 mellommåltider) for å unngå de store svingninger i utskillelsen av insulin fra bukspyttkjertelen.

Hvordan behandles hypoglykemi?

Skrevet av prof. dr.med Sylvi Aanerud. Oppdatert i 2015.


Relevante artikler