Om å forberede barnet på flytting

Hvordan gjør man flyttingen minst mulig stressende?

En beslutning om at man skal flytte har stor innvirkning på hele familien. Som voksen fokuserer man kanskje mest på de rent praktiske problemene. Barnet vil på sin side konsentrere seg om alle tap flyttingen vil medføre. Dessuten kan barnet få en følelse av maktesløshet fordi det ikke har hatt noen innflytelse på selve beslutningen om å flytte.

Først og fremst må man prate mye med barnet. Snakk ofte om flyttingen, gjerne så tidlig som mulig slik at barnet kan venne seg til tanken. Man bør gi barnet mye informasjon som bør være tilpasset barnets alder og forståelsesevne.

Barnet vil vanligvis fokusere mest på tap av venner og kjente omgivelser.

Man må være forberedt på at barnet ofte bare vil ha korte samtaler om flyttingen før det skifter tema. Dette er små barns måte å snakke om alvorlige ting på. En skal altså ikke forvente at barnet kan tilbringe en hel kveld med å diskutere flyttingen og dens konsekvenser - benytt derfor de mulighetene som dukker opp.

På enkelte områder kan barnet involveres i sterkere grad enn på andre. La barnet være med å planlegge, innrede rom, velge farger osv slik at de opplever at de er deltagere i den pågående prosessen. Har du mulighet til å la barnet besøke sitt nye hjemsted noen ganger før selve flyttingen, kan dette gjøre det hele mer trygt og velkjent.

Hvilke reaksjoner kan du forvente fra barnet?

Alle reaksjoner fra spenning og forventning til gråt, og en for barnets alder barnslig oppførsel, kan forekomme.

Mindre barn kan begynne å sutte på fingeren, tisse i sengen om natten, snakke babyspråk eller konstant klynge seg til foreldrene. Eldre barn kan nekte å spise, bli søvnløse, dra seg i håret, plukke seg i nesen, bli sjenerte eller aggressive. Skolebarn kan forandre søvnmønsteret sitt, oppleve manglende konsentrasjon eller få smerter i hode eller mage. Noen kan totalt endre atferdsmønster og for eksempel plutselig begynne å lyve eller stjele.

Dette er alle stressreaksjoner. Fordi barnet ikke helt kan forstå hva som skjer eller gi uttrykk for sine kompliserte følelser, kommer stresset i stedet til utrykk gjennom slike reaksjoner.

Alle barn skal grunnleggende ha god ernæring og nok søvn. I tillegg er det nødvendig at det har tilgang til minst en voksen som gir det tid, oppmerksomhet og muligheten til å snakke sammen. I denne vanskelige tiden er kvalitetstid med foreldre det aller viktigste for barnet.

Hvordan oppleves flytting for barn under 6 år?

Barn under 6 år er den gruppen som det er lettest å flytte med. Deres verden kjennetegnes av at trygghetsbehovet helt og holdent er relatert til foreldrene - er de sammen med sin mor og/eller far føler de seg trygge. Disse barna forberedes best med enkle forklaringer som man kan gjenta. I denne alderen kan man også ha god nytte av barnebøker som beskriver hvordan hovedpersoner på barnets egen alder opplever det å flytte.

Når det kommer til selve pakkingen, bør man forklare barnet at tingene bare pakkes ned for senere å pakkes opp på et nytt sted. Barnet må ikke få inntrykk av at dets eiendeler forsvinner for alltid.

Det er meget viktig å ikke love noe man senere ikke kan holde. Gi ikke barnet løfte om et kjæledyr og lignende hvis du ikke er sikker på at du kan holde løftet. Ved løftebrudd kan barnet oppleve deg som lite troverdig.

Flyttingen er ikke et egnet tidspunkt å skifte ut barnets seng eller andre møbler. Alt som er nytt skaper naturlig nok utrygghet mens de gamle tingene er velkjente og trygge.

Dersom man har muligheten til det, kan det være lurt å la noen passe barnet på selve flyttedagen. På den måten unngår man at barnet føler seg til overs eller i veien mens mor og far har det travelt.

Hvordan opplever skolebarnet flyttingen?

For barn som går på skolen vil ofte spenningen rundt den nye skolen og de nye klassekameratene overskygge alt. Skolen er en stor del av barnets liv og trivsel på skolen er meget viktig. Hvorvidt flyttingen skal finne sted i sommerferien eller midt i skoleåret kan diskuteres. Flytter man om sommeren, har barnet god tid til å venne seg til tanken på det nye, men kan på den andre siden bli gående store deler av sommeren uten venner eller skolekamerater. Samtidig får det muligheten til å få en ny start samtidig med alle de andre i klassen etter sommerferien.

Hvordan oppleves flyttingen for tenåringen?

Tenåringen er vanligvis innforstått med hva flyttingen innebærer og hvorfor. Likevel kan det å flytte gå helt på tvers av det ungdommen ønsker i livet. Ved å flytte mister han/hun sin sosiale tilhørighet som ofte er livets viktigste element. Kanskje berører flyttingen forholdet til en eventuell kjæreste. Det å skifte skole kan skape mye usikkerhet i forhold til å bli godtatt av nye venner.

Tenåringen kan reagere med opprør. Unngå falske, urealistiske oppmuntringer som "det går nok fint" og "tiden leger alle sår". Dersom du vil hjelpe tenåringen din, må du lytte til ham og vise at du forstår han og tar de bekymringene han har på alvor. Prøv å samarbeide om å finne løsninger på problemene og ha fremfor alt respekt for tenåringens følelser og ønsker.

Hva gjør du på selve flyttedagen?

Flyttedagen er en dag med ugjenkallelig forandring for alle i familien. De første rommene en må få i orden på det nye stedet er barnas. Start der slik at barnet tidlig får en ordnet base i det nye hjemmet. Dette gir barnet trygghet og ro.

Sørg for å overholde måltider og sengetider. Har du ikke selv overskudd til dette, kan du spørre familie og venner om hjelp.

Ikke forvent at barnet ditt er rede til å gå på skolen umiddelbart etter at dere har flyttet. Barnet må først få venne seg til de nye omgivelsene og falle til ro.

På skolen regner man med en tilvenningsperiode på rundt 6 uker. Hvis barnet i løpet av denne tiden ikke har funnet seg til rette både på skolen og hjemme, må man vurdere å søke profesjonell hjelp så barnet ikke bruker for lang tid og for store ressurser på tilpasningen.

Symptomer på at barnet ikke er tilpasset kan være hodepine, magesmerter, depresjon,
innesluttethet, dårligere karakterer på skolen eller asosial oppførsel som å lyve eller stjele.

Hva kan være positivt med å flytte?

Foruten den opprinnelige grunnen til flyttingen, kan det å skifte hjemsted være en positiv opplevelse for familien dersom det hele gjøres på riktig måte. Alt samarbeid om planleggingen kan skape et tettere samhold i familien. Det kan bli mer naturlig å snakke om sine følelser og forventninger. Under flyttingen har foreldrene også muligheten til å bli bedre kjent med sine barn og deres reaksjoner og følelser. Lykkes flyttingen, kan man som foreldre oppleve at man har fått mer selvstendige barn.

Etter et opplegg av Christel Bech, sykepleier.


Relevante artikler