Hodepine

hodepine

Hva vet vi?

Hodepine er nærmest en folkelidelse som de fleste av oss opplever en gang i blant. Vanlig hodepine krever ikke legebehandling, men enkelte mennesker kan være så plaget av hodepine at det er fornuftig å undersøke dem. Migrene-pasienter har ofte bruk for medisinsk behandling.

Hva kan utløse hodepine?

Det er kjent at flere ting i våre omgivelser kan utløse hodepine. Hvis man ofte plages av hodepine kan det være lurt å føre en hodepine-dagbok. På denne måten kan man danne seg et bilde av når hodeplagene kommer og eventuelt hva som utløser dem.

Av og til er det nemlig enkle ting som kan gjøres for å unngå mer hodepine. Dagboken kan også hjelpe legen til å se hvilken behandling som skal settes inn.

Lufttrykk

Miljøet (naturen og omgivelser) kan være en utløsende faktor. Noen mennesker får for eksempel alltid hodepine når lufttrykket forandres. Dette betyr at de er følsomme for skifter mellom lavtrykk og høytrykk. Hos andre kan det være årstidsendringer som gir hodepinen.

Kosthold

Mat og drikke kan også utløse hodepine. Dette gjelder spesielt for migrenepasienter som kan få anfall etter inntak av for eksempel kaffe, te, sjokolade, ost eller alkohol. Kunstige søtningsmidler kan gi hodepine på samme vis som noen får hodepine etter å ha spist matvarer som inneholder nitritt.

Medikament-hodepine

Medikamenter kan også gi hodepine. Hjertemidlet nitroglyserin er et av de mest kjente medikamentene i så måte.

Et annet eksempel er sovemedisin. En skal være klar over at et stort forbruk av hodepinetabletter faktisk også kan gi hodepine. Derfor er det viktig at en holder seg til den doseringen som oppgis på medisinpakningene. Mener man denne doseringen er lavere enn den man trenger, skal man ta kontakt med sin lege.

Stress og søvn

Livsstil er en viktig medvirkende årsak til hodepine. Lever man under langvarig stress, har en krevende jobb eller problemer i sitt personlige liv er man utsatt for å få hodepine. I tillegg kan både for mye og for lite søvn gi hodepine. Uregelmessige måltider kan gi så store svingninger i blodsukkeret at dette gir hodepine. Også røking og alkohol er utløsende faktorer.

Hormoner og kvinner

Hormoner kan spille en rolle i forbindelse med hodepine hos kvinner. Kvinner kan oppleve at hodeplagene utløses på de tidspunktene der hormonbalansen forandres. Dette kan være ved begynnelsen eller slutten av de månedlige blødningene, ved eggløsning eller i overgangsalderen.

Slapp ikke for mye av

"Helg-hodepine" er et relativt nytt begrep. Det beskriver den hodepinen noen opplever idet de får fri og endelig skal slappe av; hodepinen kommer altså når stresset forsvinner. (På engelsk kalles dette "let-down" hodepine).

Tenk på arbeidsstillinger

Feil arbeidsstillinger forårsaker mange menneskers hodepine. Sitter man ukorrekt ved sitt arbeidsbord, og for eksempel løfter skuldrene, kan man få muskelspenninger i nakke og hodemuskulatur. Disse spenningene kan gi smerter som oppfattes som hodepine.

Alle uhensiktsmessige arbeidsstillinger kan gi slike smerter. Vær oppmerksom på hvordan du arbeider og forsøk å forbedre de stillingene som er ukomfortable.

Hvis du tror din hodepine skyldes arbeidsstillinger, og du selv ikke klarer å korrigere dette, kan du få råd og veiledning hos lege eller fysioterapeut.

Hvordan føres en hodepine-dagbok?

Det letteste er å ha en liten kalender der man på den aktuelle datoen fører inn når man får hodepine. Tidspunkt for anfallets start skrives inn sammen med smertenes varighet. Skriv også inn hva du har spist og drukket i forkant, sammen med eventuelle medisiner du har tatt og hvor du eventuelt er i din blødningssyklus. En bør også notere seg stressituasjoner og eventuelle værforandringer.

Det er en god ide å føre dagboken i en til to måneder. Tanken med en slik dagbok er å oppdage eventuelle mønstre og dermed unngå de ting eller situasjoner som utløser hodepinen. Hvis et slikt mønster ikke er åpenbart kan det være en ide å ta med seg dagboken til sin lege. Legen kan kanskje stille noen supplerende spørsmål som fører til at lege og pasient i fellesskap kan finne frem til hva som gir hodepinen.

Hva kan du gjøre selv med hodepinen din?

Hvis du ved hjelp av hodepinedagboken har funnet ut hva som utløser hodepinen din er det første skritt naturlig nok å unngå de utløsende faktorene. Er det mat eller drikkevarer du ikke tåler kan du lage en plan for å unngå disse.

Du kan ofte forebygge hodepine ved å unngå søvnmangel, spise regelmessig og bruke så lite medisin som mulig. Unngå røyk og alkohol i store mengder. Vær fornuftig - ikke arbeid overtid i lange perioder.

Vær oppmerksom på arbeidsstillingene dine. Sørg for å endre de stillingene du tror fremkaller hodepine eller få råd om arbeidsstillingene av fagpersoner. Ofte er det små ting som skal til, for eksempel regulering av kontorstolen.

Hvis du har spenningshodepine (tensjonshodepine) er det en god idé å lære avslappningsteknikker. Disse rådene kan du bruke både forebyggende og når du har dine plager. Det finnes forskjellige metoder og du kan velge de som passer best for deg.

Noen mennesker kan ha nytte av akupunktur

Fysioterapi kan være et skritt på veien mot å løse opp muskelspenninger, det samme kan massasje. For full effekt kreves likevel mye bevegelse. Gå en tur noen dager i uken.

Det å komme ut i frisk luft og gå en liten tur kan gjøre mye for ditt velvære. Du bygger opp muskulaturen, fremmer blodsirkulasjonen og føler deg vel. En spasertur på 15 - 20 minutter 2 - 3 ganger i uken kan gjøre underverker.

Når er hodepine farlig?

Hvis du får noen av symptomene nedenfor må du straks kontakte lege:

Skrevet av Bernt A.Engelsen, professor dr. med. etter et opplegg av Carl J. Brandt , lege.


Relevante artikler