Helse- og miljømerker

CE-merket

CE-merket er et felles EU-merke og finnes på mange ulike produkter. Alt leketøy beregnet på barn under 14 år skal ha dette merket. CE-merket betyr at produsenten lover at produktet lever opp til myndighetenes helse- og sikkerhetskrav. Det betyr ikke at produktet er kontrollert av myndighetene.

Faresymboler og helse- og miljømerker

Andreaskorset Andreaskorset betyr at produktet enten er helsefarlig eller virker irriterende. Teksten på merket forteller dette.
Etsingssymbolet  Etsingssymboletbetyr at produktet kan gi etseskader ved bruk.
Flammemerket  Flammemerketbetyr at produktet er brannfarlig.
Dødninghodet  Dødninghodetbetyr at produktet er giftig. Produkter med dette symbolet selges ikke til forbrukere.
Miljøfaremerket  Miljøfaremerketbetyr at produktet er spesielt miljøfarlig.
YL-merking  YL-merkinggjelder produkter som inneholder løsemidler, for eksempel maling.
Det er 7 YL-grupper, fra 00 til 5. Jo høyere tall, jo mer bør man lufte når
man bruker produktet.
Svanen  Svanener det nordiske miljømerket. Merket betyr at produktet er blant de mest
miljøvennlige innenfor sin produkttype.
Blomsten  Blomstener EUs miljømerke og betyr at produktet hører til de mest miljøvennlige på markedet innen sin produkttype. Merket finnes blant annet på maling og tekstiler.
Finger-tekstsymbolet  Finger-tekstsymboletfinnes på kosmetiske produkter der det er spesielle forholdsregler som skal overholdes ved bruk. Opplysninger som det ikke er plass til på produktet, kan angis på en etikett eller vedlagt brosjyre. Man kan også spørre betjeningen om å få se opplysningene i butikken.

Les også om:


Relevante artikler