Hva er spedbarnskolikk?

Spedbarnskolikk forekommer hos barn fra de er noen uker gamle og opp til tre-måneders alder. Barna, som ellers er friske og har normal vektoppgang, får periodevis uforklarlige og voldsomme skrikeperioder i mer enn tre timer flere dager i uken. Uroen og gråten forekommer hyppigst på kveldstid og om ettermiddagen og oftest til samme tid. Barna er ofte utrøstelige når de har kolikk.

Spedbarnskolikk er en vanlig tilstand og rammer omkring 20 til 30 prosent av alle barn. Spedbarnskolikk går alltid over, men kan være en stor belastning for alle i familien så lenge kolikken varer. Det er derfor viktig å søke hjelp tidlig før du er så sliten at du ikke orker mer. Det er også viktig at en lege undersøker barnet ditt slik at han eller hun kan utelukke at det er noe annet som forårsaker barnets gråt. Søk derfor hjelp, behandling kan hjelpe.

Hva er årsaken til spedbarnskolikk?

Det finnes forskjellige teorier om hva som forårsaker spedbarnskolikk. Den vanligste teorien går ut på at det er en umodenhet av barnets tarmer. Undersøkelser har vist at kolikkbarn sammenlignet med andre spedbarn, har kraftigere tarmbevegelser som kan gi smerte.

En annen teori har vært at kolikkbarn har for lite av enzymet laktase. Dette enzymet spalter melkesukker og derved kommer for mye melkesukker ut i tarmen noe som utvikler gass. Om lag 25 prosent av kolikkbarna reagerer på kumelkprotein. Barnets tarmkanal er uferdig, og hos noen lekker de store kumelkproteinene gjennom tarmveggen i stedet for å nedbrytes inne i tarmen.

Etter ca tre måneder er tarmkanalen hos de fleste moden nok til å bryte ned proteinet og derved opphører kolikkplagene. Noen har også ment at årsaken til kolikk er mange luftbobler i tarmen som oftest har vært knyttet til feil ammeteknikk ved at barnet sluker for mye luft og ikke får rapet godt nok.

Hvordan vet du om ditt barn har kolikk?

Kolikk kan gjenkjennes på flere ting:

Symptomene på kolikk opptrer første gang fra to til fire uker etter fødselen og topper seg når barnet er seks uker gammelt. Etter tre måneder opphører plagene. Symptomene er like selv om årsakene til plagene er forskjellige: Utspilt mage, mye tarmgass, raping, gulping og forstyrret søvnmønster er vanlig hos kolikkbarn. Barna viser at de har vondt i magen blant annet ved å trekke bena opp mot magen. Men de legger på seg normalt og spiser godt og virker friske.

Vær sikker på at det ikke er noe annet enn kolikk i veien med barnet. Høy, vedvarende og utrøstelig gråt skal alltid undersøkes av lege før man slår seg til ro med at det er kolikk barnet har. Andre sykdommer som kan gi høy vedvarende gråt er for eksempel tarmslyng, inneklemt testikkel eller en påført smerte. Hvis du er i tvil skal du alltid kontakte en lege.

Tåler barnet kumelkproteiner?

Det første du kan forsøke, hvis du mistenker at barnet ditt har kolikk, er å la være å spise mat som inneholder melk i en uke. Hvis barnet blir bedre av dette bør du fortsette med melkefri diett i to uker før du prøver deg på melkeprodukter igjen. Hvis kolikken kommer tilbake tyder det på at kumelkproteinet er ”synderen”. Det er viktig at du får støtte til dette på helsestasjonen og at legen sørger for at du får i deg ekstra kalktilskudd (kalsiumtabletter). Hvis barnet får flaskeernæring, kan du prøve med soyamelk eller kumelkfri melkeerstatning (Nutramigen). Ved kumelkfri diett forsvinner kolikken hos 20 til 30 prosent av barna.

Har barnet for lite laktase?

Noen spedbarn vil ha en umoden tarm slik at melkesukkeret i brystmelken eller morsmelkerstatningen ikke brytes helt ned. Dette resulterer i gassdannelse og derved mageknip, uro og hyppige løse avføringer. Diagnosen kan stilles ved avføringsprøver. Påvises laktoseintoleranse anbefales det at mor pumper ut brystmelken i fire til fem dager og at barnet får soyabasert melkeersatning i denne tiden.

Sukkervann og urtete

I mange kulturer er det tradisjon for å gi skrikete barn en svak sukkeroppløsning eller urtete med innhold av fenikkel, karve og kamille. Forskning har vist at en svak sukkerblanding (12 prosent) har en god effekt som smertelindring på spedbarn. Du kan blande en strøken spiseskje sukker i 1 dl vann som er kokt på forhånd. Barnet får 2 ml av denne blandingen (lunken temperatur) ved å sutte det i seg fra smokk eller ved å gi det fra en sprøyte. Du vil oppdage om sukkervann hjelper i løpet av første dagen. Behandlingen kan gjentas hver 1-2 timer. Enkelte urteteer har også en gunstig virkning på kolikkbarn.

Medikamenter

Flere preparater som virker på luftsmerter (Minifom) har vært forsøkt i kliniske studier uten at det har kunnet påvises noen effekt på spedbarnskolikk. Derimot hjelper disse preparatene mot andre luftsmerter.

Ammeteknikk

Det har vært gjort forsøk som viser at en del kolikkbarn er blitt bedre etter at mødrene lot dem suge brystet helt tomt. Derfor bør du ikke bytte bryst for tidlig. Noen av kolikkbarna er så urolige at de ikke får ro ved brystet og da kan du forsøke å pumpe deg en tid for å se om det hjelper å gi barnet brystmelk på flaske. Blir det bedre kan du forsøke å amme igjen etter en tid. La barnet få tid til å rape under og etter måltider for å unngå luftsmerter.

Rolige omgivelser

Barn med kolikk er ofte mer følsomme for lyder, bråk og sterkt lys enn andre barn og trives best i ro og fred. Kolikkbarn roer seg gjerne ned ved å bli båret på. Mange foreldre har derfor funnet hjelp i å benytte en bæresele. En del barn roer seg ved montone lyder og svak bevegelse, noe foreldre drar nytte av ved å kjøre barna i bil om kvelden til de sovner.

Alternativ behandling.

Mange foreldre oppsøker alternative behandlere som kiropraktor og homeopat. Mange melder at barna har blitt bedre, men til nå har det ikke vært vitenskapelig bevist at kiropraktikk eller homeopati hjelper. Det kan tenkes at selve konsultasjonen, følelsen av det å bli tatt på alvor og få hjelp er den viktigste grunnen til at foreldre synes at barnet blir bedre.

Babymassasje

I de senere årene har man funnet ut av at det er barn med kolikk som har hatt glede av massasje. En lett massasje på barnets mage kan kanskje lette på smertene og hjelpe barnet til å bli kvitt noe luft.

Hvordan klarer man å ha et kolikkbarn?

Det er en stor belastning å ha et barn med kolikk. Bare følelsen av at barnet har det så vondt at det gråter i timevis og er utrøstelig, er en forferdelig opplevelse for alle foreldre. Husk likevel på at barnet er friskt og at det i løpet av et par måneder vokser kolikken av seg. Kolikk har ikke innflytelse på barns utvikling. Tvert imot så blir kolikkbarn veldig stimulerte!

Du skal ta vare på deg selv i denne vanskelige perioden. Som foreldrepar til kolikkbarn kan det i perioder være nødvendig å bytte på å ta seg av barnet, så den andre parten kan hvile seg litt imens. Det kan også være nødvendig å innkalle venner eller familien som forsterkning. Det er bedre å be om hjelp enn å "knekke nakken" på denne utfordringen.

Det er også en hjelp å snakke om hvor forferdelig vanskelig det er å være foreldre i en slik situasjon. Snakk med hverandre om hvor frustrerende og skuffende det er for dere at den romantiske spedbarnstiden ikke ble som forventet. Snakk med hverandre om den uforklarlige og ulogiske skyldfølelsen dere kan oppleve. Dere er jo ikke skyld i kolikken! Det kan også være en god hjelp å snakke med andre foreldre som har opplevd det samme som dere. Hvis dere ikke kjenner noen, så spør helsesøsteren om hun kan formidle kontakt med andre som har opplevd det samme.

Etter et opplegg av Christhel Bech, sykepleier. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler