Kjemiske farer i barns innemiljø

Allergifremkallende stoffer i klær og utstyr

Tekstiler

Klær og forskjellige typer tekstiler kan inneholde kjemikalier - særlig når produktene er nye. Nye klær har ofte en «kjemisk» lukt. Klær, sengetøy og andre typer tekstiler kan inneholde allergifremkallende formaldehyd og helseskadelige fargestoffer. Overskuddet av disse kjemikaliene blir borte i vask, og produktene bør derfor vaskes før bruk.

Man kan også se etter merking på tekstilene. EU har et miljømerke som ser ut som en blomst og betyr at produktet er miljøvennlig. I Skandinavia har vi også Svane-merket.

Madrassen

Myk skumplast i madrasser kan inneholde små mengder av stoffer som er svært allergifremkallende. Et par uker etter at de er laget, skal de være dampet av. Madrasser skal imidlertid være luftet ved fabrikken. Hvis det likevel lukter av en ny madrass, er det lurt å lufte den et par uker før bruk. Bruk alltid laken for å unngå hudkontakt med skumplasten. Velg eventuelt en madrass av et annet materiale.

Smykker, knapper og glidelåser

Mange smykker, knapper og glidelåser inneholder metallet nikkel som kan føre til allergi. Jo mer nikkel som avgis, jo større risiko er det for å bli allergisk. Derfor finnes det regler for hvor mye nikkel et smykke kan avgi. Barneutstyr kan ha trykknapper, glidelåser, spenner og andre metalldeler som inneholder nikkel og der hudkontakt bør unngås. Faren er størst for at barn får små mengder av metallet i seg dersom de suger på tingene. Kjøp apotekets nikkeltest og sjekk metallsaker som barnet kan komme til å stikke i munnen eller ha rett inn på huden. Avgis det for mye nikkel, kan du bytte ut metalldelene eller dekke dem til for å unngå hudkontakt.

Mykgjørende kjemikalier

Myke plastleker

Plastleker kan være laget av PVC som må tilsettes mykgjørende kjemikalier, såkalte ftalater.Noen av ftalatene er helseskadelige. Leker som lekker ftalater når småbarn suger eller tygger på dem, kan utgjøre en helserisiko. I Norge er det ikke tillatt å selge leker med ftalater til barn under tre år. Det betyr imidlertid ikke at de ikke selges. Statens forurensningstilsyn (SFT) har ved en stikkprøvekontroll nylig (høsten 2000) funnet leker og spedbarnsprodukter i mykt plast som inneholdt ftalater. Man skal også være oppmerksom på at leker med ftalater kan finnes i eldre leker eller leker beregnet for større barn. Man bør derfor unngå å la små barn tygge på leker laget av myk plast.

Selvlysende plastleker

Danske miljømyndigheter har undersøkt en del selvlysende plastleker. Selvlysende smykker og halsbånd kan være farlige. Halsbåndene består av et plastrør med selvlysende væske inni, og denne væsken kan inneholde stoffer som er skadelige og forbudt i leketøy for barn.

Smokker og biteringer

Tidligere ble mange biteringer til småbarn framstilt av myk PVC-plast. Disse kan avgi helseskadelige myknere, ofte ftalater. Det er nå forbudt å selge smokker og biteringer laget av PVC med ftalater. I stedet lages de av andre plaststoffer eller andre materialer. Også andre plasttyper kan avgi små mengder kjemiske stoffer. Myndighetene frykter ikke at dette utgjør noe helseproblem, men anbefaler for sikkerhets skyld, at smokker kokes før bruk. Bruk PVC-frie biteringer, kjøpt etter 1999.

Modellerleire

Modellerleire er ikke egnet for små barn da de ofte vil stikke fingre med leire på i munnen, eller spise leiren. Mange typer leire er tilsatt midler som kan være helseskadelige (massen kan være basert på PVC-plast og tilsatt myknere), og man bør derfor følge bruksanvisninger og aldersgrenser for produktet. Det er også viktig å vaske hendene godt etter bruk. Ofte er det et bedre alternativ å lage spiselige figurer av deig.

Leketøy

Velg leketøy som er CE-merket.

Parfyme, tilsetningsstoffer, løsemidler og metaller

Hygiene- og kroppspleieprodukter

Norske barn pleies og vaskes stort sett hver dag. Barna har tynnere og mer sensibel hud enn voksne, og reagerer derfor lettere på parfyme og konserveringsmidler enn voksne. Et godt råd er derfor å bruke vann til vasking oftere og unngå produkter med mye tilsetningsstoffer. For sensible barn anbefales å bruke mindre såpe, sjampo og kremer. Unngå produkter med parfyme og konserveringsmidler. Produkter merket med miljømerket Svanen eller som er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet egner seg godt for sensible barn. Også våtservietter inneholder kjemiske forbindelser som barn kan reagere på og få allergier av. Det er fornuftig å begrense bruken av disse.

Bleier

Om du velger engangsbleier eller vaskbare bleier, er et spørsmål om hva som passer familien best. Totalt sett er ikke den ene typen bleier mer miljøvennlig enn den andre.

Make-up og teatersminke

Mange barn bruker sminke som en del av leken. Som voksne kan vi passe på at barna ikke blir utsatt for helsefarlige stoffer som parfyme, konserveringsmidler eller fargestoffer som kan fremkalle allergi ved å sjekke innholdsfortegnelsen. Alle sminkeprodukter skal ha en slik liste over innholdet. Det er dog uvanlig at barn utvikler allergi fra sminke. Likevel bør barn som har ømfintlig hud unngå å bruke sminke over lenger tid, særlig rundt munnen, og være nøye med å vaske den bort etter bruk.

Maling og lim for barn

Det er bedre å finne produkter for barn i en leketøysforretning enn i en fargehandel. Små barn bør ikke male eller lime uten tilsyn. Maling og lim kan inneholde helseskadelige kjemiske stoffer som for eksempel løsemidler. Produkter for barn skal være merket med CE-merket.

Drikkevann

Vann har ulik kvalitet rundt om i landet og har også vært gjennom noen behandlingsmetoder. Uansett hvor du bor er det et godt råd å la vannet fra krana renne før du drikker det. Vann som står lenge i krana eller i rørene, kan ta opp metaller. Bruk ikke varmtvann fra krana til matlaging. Varmtvann tar nemlig lettere opp metaller.

Hva med våre hverdagskjemikalier?

Mange kjemikalier er så hverdagslige for oss at vi ikke engang tenker over en mulig helsefare. Vi bruker for eksempel medisiner, kosttilskudd, plantenæring og metallpuss, vaskemidler, maling, lim, skirens, tennvæske og kanskje rottegift. Alle disse kan være helsefarlige ved feil bruk. Les bruksanvisningen og oppbevar midlene utilgjengelig for barn.

De mest helsefarlige kjemikaliene skal være merket med et oransje faresymbol. Vær oppmerksom på at barnesikring på flasker ikke er noen garanti for at barn ikke klarer å åpne dem. Tre enkle huskeregler kan gjøre sikkerheten for barna bedre:

Oppbevar kjemikaliene trygt

Bruk alltid kjemikaliene riktig - les bruksanvisningen.

Ikke bruk sterkere og flere midler enn nødvendig. Kjøp miljømerkede produkter.

Vask av hus

Nye rengjøringsmidler som tillater rengjøring uten kjemiske vaskemidler er kommet på markedet. Kluter og mopper av mikrofiber utnytter statisk elektrisitet. Støvet samles uten vaskemidler og dermed unngår man rester av disse i huset. Barn er mer utsatt for rester av vaskemiddel enn voksne, siden de kryper rundt på gulvet.

Vask av tøy

Ved klesvask er det vanskelig å unngå vaskemidler med kjemikalier. Men parfyme er ofte unødvendig, det samme er kjemiske tøymyknere. Noen tøymyknere kan inneholde allergifremkallende stoffer, og kan utelates til fordel for både barn og miljø. Velg miljømerkede vaskemidler.

Mer

Eksterne linker

Teksten ovenfor er hentet fra brosjyren ”Barns kjemiske hverdag”, utgitt av SFT i mai 2000. Teksten er fritt bearbeidet av Skrevet aven i NettDoktor.no med tillatelse fra SFT.


Relevante artikler