Kjemiske farer i barns utemiljø

Tungmetaller og kreftfremkallende stoffer

På lekeplassen

Foto: Tine Grüner Larsen

Mange lekeplasser har leker og sandkasser av tre. Disse er ofte behandlet med impregnering for å tåle vind og vær, men dette kan noen ganger være uheldig for små, følsomme barnekropper.

Impregnert tre

Tre kan være impregnert med forskjellige stoffer. Trykkimpregnert tre er impregnert med salter av tungmetaller, som oftest kobber, krom og arsen (såkalt CCA-impregnering). Disse er alle giftige (særlig arsen eller arsenikk) og går etter en tid over i omgivelsene rundt. Treverket er grønt. Telefonstolper og gamle jernbanesviller er ofte impregnert med kreosot. Kreosot er en form for tjære, som inneholder kreftfremkallende stoffer. Det er ulovlig å bruke slikt treverk på lekeplasser eller andre lett tilgjengelige steder i dag, siden stoffet kan smitte av ved hudkontakt. Når treet er nyimpregnert er det svart eller brunt og lukter tjære. Senere blir fargen gråere og lukten svakere.

Foto: Tine Grüner Larsen

Man kan unngå impregnering ved å bruke tresorter som lerk, furu eller eik. Disse er motstandsdyktige mot naturlig nedbrytning. Det finnes også impregneringer som ikke inneholder arsen. Dersom man har impregnert treverk i sandkasser eller liknende, kan skadeeffekten minskes dersom man beiser eller oljer treet regelmessig. Det er også lurt å skifte ut sanden i sandkassen hvert andre år.

Ut på tur

Selv om mange hjelpemidler er laget for vår beskyttelse, kan de også være mer skadelige enn nyttige. Det lønner seg derfor å tenke over om disse er nødvendige for våre små.

Solbeskyttelse

Den beste måten å beskytte små barn mot for mye sollys på er å kle på dem! Små barn skal ikke ha for mye sol, og bluser, hatter og parasoller passer godt for små barn. Spedbarn skal holdes mest mulig i skyggen. For mye sollys kan være kreftfremkallende, og jo mindre barnet er, jo mer utsatt er det. Solkrem kan inneholde stoffer som kan fremkalle allergi. Sjekk innholdsfortegnelsen, og hold deg til solkrem beregnet for barn.

Insektsbeskyttelse

Myggmidler kan også inneholde stoffer som virker irriterende på barnehud, er allergifremkallende eller medfører forgiftning ved overdreven bruk. Ofte er det bedre å tåle et myggstikk eller to, istedenfor å smøre på for mye beskyttelse. Langermede, lyse klær, luer og myggnetting er bedre beskyttelse. Forsøk å bruke myggmidler kun der faren for myggstikk er størst, og unngå området rundt munnen. Spedbarn bør ikke smøres med myggmiddel overhodet, og man skal aldri smøre barn med insektbeskyttelse over hele kroppen!

Sterke kjemiske midler

Ugressmidler

Insekt- og ugressmidler inneholder sterke stoffer som kan være skadelige for mennesker også. Det beste er å finne naturlige alternativer, for eksempel planter som holder skadedyr unna. Må man benytte kjemiske midler, bør man holde barna unna en stund etter behandlingen. Man kan også bruke ”lukkede” bekjempningsmidler, som for eksempel lokkebokser for maur. Kjemikaliene i insekt- og ugressmidlene kan bli værende igjen selv lenge etter behandlingen.

White-Spirit, tennvæske og lampeolje

Oppbevar slike midler utilgjengelig for barn. Usikrede oljelamper, malepensler som står i bløt i terpentin eller white-spirit og tennveske på brusflasker bør unngås. Produktene kan gi livsfarlige skader hvis barn får dem i seg. Dersom ulykken skulle være ute, få ikke barna til å kaste opp, siden dette kan forårsake lungeskader. Kontakt legevakten med en gang!

Maling

Dersom man kan, velg miljømerket maling. Maling inneholder mange ulike kjemiske stoffer, og flere av disse stoffene kan være helseskadelige. Man bør alltid sørge for god utluftning når man maler, og holde barna unna. Vær forsiktig med oppbevaring av løsemidler.

Snekkerarbeid

Sponplater og lakkerte eller malte materialer støver ved saging eller pussing. Det kan være skadelig for lungene, og er ekstra skadelig hvis sponplatene inneholder formaldehyd som virker allergifremkallende. Derfor bør slikt arbeid gjøres utendørs eller både barn og voksne bør bruke støvmaske.

Bilen

Bilpleieprodukter, bensin og andre olje- og kjemikalieprodukter skal oppbevares utilgjengelig for barn til en hver tid!

Mer

Teksten ovenfor er hentet fra brosjyren ”Barns kjemiske hverdag”, utgitt av SFT i mai 2000. Teksten er fritt bearbeidet av Skrevet aven i NettDoktor.no med tillatelse fra SFT.

Foto: Tine Grüner Larsen


Relevante artikler