Blodprøver hos nyfødte barn

overskrift: Hvorfor tar man blodprøver hos barn?

Det skal tas blodprøve av alle nyfødte barn i Danmark. Det gjør man for å undersøke om barnet har noen arvelige sykdommer. Enkelte arvelige sykdommer kan behandles medisinsk, slik at barnet ikke utvikler disse senere i livet.

overskrift: Når skal det tas blodprøve av barnet?

Prøven blir normalt tatt 5-10 dager etter fødselen.

overskrift: Hvordan tas selve blodprøven?

overskrift: Hva kan man undersøke ved hjelp av blodprøven?

Enkelte nyfødte som har lever som ikke bryter ned blodets avfallsstoffer raskt nok kan bli gulfarget i huden og øynene, de får med andre ord gulsot. Dette er ganske vanlig, og kan normalt behandles problemfritt. Gulfargen skyldes at avfallsstoffet bilirubin hopes opp i blodet. Dette medfører også, som regel, at barnet virker sløvt og ikke spiser tilstrekkelig. Barnet behandles med lys, oftest med gode resultater.

Ved undersøkelsen er det også nødvendig å undersøke barnets blodsukker. Det er viktig at det ikke er for lite sukker i blodet, da hjernen og det øvrige nervesystemet er avhengig av sukker.


Etter et opplegg av Carl J. Brandt, lege


Relevante artikler