CT-scanning

Skrevet av Jarle Rørvik, spesialist i radiologi

overskrift: Hva er CT-scanning?

En CT-scanner er en spesiell type røntgenapparat. I stedet for å sende en enkel strålebunt gjennom kroppen ( som det blir gjort ved vanlig røntgen) sendes mange stråler fra forskjellige vinkler. Strålene registreres av sensorer som registrerer strålenes styrke og sender informasjonen videre til en datamaskin.

Røntgenstrålene vil svekkes avhengig av hvilken type vev de går gjennom. De registrerte data bearbeides i datamaskinen og settes sammen til et todimensjonalt bilde.


overskrift:Hvorfor brukes CT-scanning?

CT-bilder er mer detaljerte enn vanlige røntgenbilder. Dessuten kan informasjonen fra undersøkelsen bearbeides i en datamaskin slik at bildene blir tredimensjonelle og har forskjellige vinklinger.


overskrift:Hva ser man på med CT-undersøkelser?

I begynnelsen ble CT-maskinen utviklet til å ta bilder av hjernen. Dagens CT-maskiner er betydelig mer avanserte enn de første maskinene var, og teknikken brukes til å undersøke nesten alle kroppens deler.


overskrift:Hva brukes CT-scanning til?

CT-undersøkelsen er særlig nyttig til å:


overskrift:Hvordan forberedes en CT-scanning?

Ved scanning av magen bes man om å faste i 12 timer før undersøkelsen. Umiddelbart før undersøkelsen må man innta en bariumholdig oppløsning som bedrer tarmens kontrast og dermed bildenes kvalitet.

Noen ganger vil man få sprøytet inn et kontrastmiddel i en blodåre (vene) før scanningen. Dette gir en bedre gjengivelse av organer, blodårer eller for eksempel svulster. Sprøytestikket kan være litt ubehagelig, og man kan i tilslutning til kontrastinnsprøytningen oppleve en varmefølelse i armen.


overskrift:Hvordan utføres en CT-scanning?

Under selve scanningen ligger man på en benk med den kroppsdel som skal undersøkes inne i scannerens runde åpning. Benken man ligger på vil bevege seg langsomt frem eller tilbake slik at det kan tas bilder i kroppens lengderetning. Man kan under undersøkelsen høre noe støy fra den arbeidende maskinen.

Det kan ta litt tid å få plassert pasienten riktig i scanneren før undersøkelsen starter. Varigheten av undersøkelsen varierer avhengig av hvor mange snitt og vinkler som skal benyttes.


overskrift:Gjør en CT-scanning vondt?

Nei, undersøkelsen gjør ikke vondt. For noen kan det likevel være ubehagelig å ligge med kroppen inne i røret fordi man stresses av den trange plassen. Noen synes dessuten at støyen fra maskinen er ubehagelig.


overskrift:Er CT-scanning farlig?

Den strålepåvirkning kroppen utsettes for under en CT-scanning er langt større enn ved en vanlig røntgenundersøkelse. Derfor anbefales det ikke å bruke CT-scanning med mindre det er meget gode medisinske grunner til det.

Det kan i enkelte tilfeller forekomme bivirkninger i forbindelse med undersøkelsen. Spesielt gjelder dette ved bruk av kontrastmiddel: Man kan reagere allergisk overfor kontrastmidlet og i sjeldne tilfeller kan kontrastmidlet skade nyrer som på forhånd har svekket funksjon.

overskrift: Hvordan tolkes en CT-scanning?

En CT-scanning har flere hundre kontrastnivåer i forhold til vanlige røntgenbilder, som har ganske få nivåer mellom knokler og bløtvev. Vev med forskjellig tetthet, for eksempel knokler, muskler og fettvev avbildes derfor tydelig på CT-bilder.

Ved undersøkelse av buken vil de forskjellige organene kunne ses (bukspyttkjertel, lever, nyrer osv). I hjernen kan man se de væskefylte hulrommene (ventriklene) helt klart.


Etter et opplegg av Carl J. Brandt, lege


Relevante artikler

Ikke la oss berolige deg! Oppsøk en lege ved bekymring for egen helse.
Nettsiden benytter cookies for å registerere besøksstatistikk.
© Copyright 1999 - 2021 Nettdoktor AS
Om Nettdoktor AS