Utslett og eksem

Hva er utslett?

Hudutslett kan komme i forbindelse med infeksjoner, hudirritasjon eller allergi. Elveblest er en akutt hudreaksjon som ligner den reaksjonen man får av brennesler: man får sterkt kløende områder, ofte med blæredannelse. Dette kan oppstå meget hurtig.

Andre hudutslett kan komme av allergi overfor noe man har spist, bruk av medisiner eller hudkontakt med noe man ikke tåler.

Kroniske utslett kan skyldes eksem. Det kan også være en form for allergi.

Ring lege nå hvis...- klikk på symbolet Ring lege hvis...- klikk på symbolet


Legevaktens spørsmål...


1. Når begynte det? Det er nettopp begynt

Dette tyder på en allergisk reaksjon
Det har vart i flere dager

Det tyder mest på eksem, som også kan være allergisk.

2. Hvordan ser det ut?
Det ligner et utslett fra brenn nesler. Mest sannsynlig skyldes utslettet noe du nettopp har spist eller vært i kontakt med.

Det er rødt og klør kraftig. Dette kan tyde på at du har et eksem.

Man kan få eksem over hele kroppen.

3. Har du feber? Ja:
Man kan få lett feber i forbindelse med et allergisk anfall, men det er mer vanlig at det bare er huden som føles varm.
Nei:
Du har ikke en akutt tilstand, og det er ikke oppstått i forbindelse med en infeksjonssykdom.

Les mer om temperaturmåling her

4. Har du tidligere hatt allergi?

Ja:
Allergi er ofte tilbakevendende, og det kan eventuelt dreie seg om såkalt kryssallergi.

Nei:
Når man får sin første allergiske reaksjon er det ofte vanskelig å finne ut hva man har reagert på - det er kanskje noe man tidligere har tålt.
5. Hva har du spist?


Allergi utløses ofte av mat, eventuelt farge eller konserveringsmidler i maten.

Prøv å skrive opp hva du har spist i løpet av det siste døgnet.
6. Har du hatt kontakt med noen planter?
Mange planter - også husplanter - kan utløse allergi

Har du arbeidet i hagen?
7 . Har du fått medisiner? Ja:
Allergiske reaksjoner er vanlige etter at man har inntatt medisiner.
Nei:
Heller ikke "alternativ" medisin?
6. Har du fått et insektstikk? Ja:
Allergiske reaksjoner etter insektstikk kan utvikle seg meget hurtig, og kan i enkelte tilfeller være farlig.
Nei:
Har du vært bitt av flått? Flått kan overføre sykdommen borreliose.

Borreliose kan gi et utslett som ligner på elveblest.


Litt mer om utslett, eksem og elveblest...

Hvorfor får man utslett?

Utslett kan skyldes mange ting. Oftest er årsaken et stoff man er allergisk mot. Det kan godt være noe man tidligere har tålt, men som man nå er blitt overfølsom for.

Det er spesielt alvorlig om man er allergisk overfor et legemiddel uten å vite det.

Man kan også være allergisk mot matvarer (f.eks. melk og sitrusfrukter), fargestoffer, gummi, forskjellige syntetiske stoffer eller planter og dyr.

Andre ting som kan gi utslett er infeksjoner eller irritasjon fra sollys eller tørr, kald luft.


Hva kan jeg gjøre med utslettet?

Har man et tørt utslett, kan man myke opp huden med fuktighetskrem.

Antihistaminer kan lindre symptomene ved elveblest.


Hvordan kan jeg unngå å få utslett?

Ved å unngå de tingene du er allergisk overfor, får du selvfølgelig ikke utslett. Dette krever imidlertid at man er klar over hvilke stoffer det dreier seg om. Legen din kan hjelpe deg med å finne ut av dette.

Se også symptomoversikten - hudutslett


Kontakt lege med det samme hvis...

  • Du har tatt noen medisiner like før du fikk utslettet.


Kontakt lege i løpet av 24 til 48 timer hvis...

  • Eksemet væsker.
  • Eksemet oppstår i hendene.
  • Eksemet vedvarer.

Relevante artikler