Bruddskader hos barn

skade
Ved feilstilling bør du tilkalle ambulanse og forsøke å stabilisere benet/armen.

Barn som leker kan slå seg og dersom slaget er hardere enn skjelettstrukturen tåler, får de et brudd. I motsetning til voksne, har barn relativt bøyelige ben som ikke brekker så lett. Det betyr at den vanligste bruddskaden hos barn er at benet blir bøyd uten å brekke helt. Slike brudd gir liten skade på vevet omkring, bruddet står på plass og risikoen for komplikasjoner i form av blødninger og nerveskade er minimal. Ved større skader kan barna få brudd som gir feilstilling over bruddstedet med risiko for å skade blodårer og nerver i områdene omkring.

Hva er symptomene på beinbrudd?

Hva skal jeg gjøre først?

Hva kan legen gjøre?

Skrevet av Ansgar Berg, dr.med. pediatri. Oppdatert i 2015.


Relevante artikler