Irritabel tykktarm

Hva er irritabel tykktarm?

Irritabel tykktarm

En ufarlig tilstand med bevegelsesforstyrrelser og endret følesans i tykktarmen. Viser seg med symptomene magesmerter, vekslende avføring, hard mave eller diaré. Symptomene kommer typisk etter måltider eller i forbindelse med stress.

Irritabel tykktarm er hverken ondartet, smittsom eller arvelig. Den er 3 ganger så vanlig hos kvinner som hos menn.

Hvordan oppstår den?

Årsaken kjennes ikke i detalj, men det synes å være en kombinasjon av personlige faktorer og utløsende miljøfaktorer.

Hvordan oppleves irritabel tykktarm?

Symptomene kommer ofte etter at man har spist. Symptomene oppstår normalt tidlig i voksentilværelsen, og varer som regel måneder eller år.
Symptomene er:

Hva kan man gjøre for å unngå irritabel tykktarm?

Hvordan stiller legen diagnosen?

Kosten

Gode råd

Aktivitet og mosjon er viktig fordi det styrker tarmfunksjonen og hjelper til med å minske stress.

Varmebehandling med omslag, varmeflaske eller varmeteppe kan lindre ubehaget.

Man bør forsøke å redusere stressituasjoner i tilværelsen. Det finnes forskjellige metoder for å slappe av, for eksempel meditasjon og selvhypnose.

Tegn på mulig forverring

Hvis man konsentrerer seg sykelig om sine tarmfunksjoner kan man bli psykisk og sosialt invalidisert.

Sannsynlig videre utvikling

Skrevet av Odd Helge Gilja, lege, Dr. med. etter et opplegg av Torben Nathan, Lege, Carl J. Brandt, Lege og Ove Schaffalitzky de Muckadell, Overlege Professor dr.med. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler