Fakta om RS-virus

Hva er RS-virus?

RS-virus er forkortelse for respiratorisk syncytialvirus. I vintermånedene er denne gruppen virus den hyppigste årsak til akutt bronkitt hos små barn. Typisk rammes barn under to år, og oftest er barna under seks måneder. RS-virus gjør seg mest gjeldende i vintermånedene og tidlig på våren. Barnet kan bli veldig medtatt og sykehusinnleggelse kan bli nødvendig. Men tilstanden er uhyre sjelden livstruende, og de fleste barn kommer seg uten mén. RS-virus smitter typisk fra person til person via hendene. Når en voksen eller et eldre barn bare vil være forkjølet, blir det lille barnet oftest mer medtatt av sykdommen.

Hva er symptomene?

Virus

Symptomene hos små barn starter gjerne med at nesen renner og barnet nyser. Så følger feber omkring 38,3 - 39,4 grader. Barnet utvikler hoste og har vanskelig for å puste inn. Symptomene utvikler seg ofte i løpet av få timer. Den mest kritiske perioden pleier å oppstå cirka to til tre dager etter at hosten er startet. De små luftveiene i lungene er nå påvirket, og pusting blir tungt og kan være smertefull. Raslende lyder i brystkassen, blekhet og blåfarge omkring munnen og under fingerneglene kan være tegn på at sykdommen er blitt alvorlig. Det samme gjelder hurtig pust. Barn under seks måneder får vanskelig for å die, og søvnen blir hurtig påvirket fordi pusteproblemene gjør at barnet kun sover kortvarig.

Komplikasjoner kan være at det nesten blir umulig for barnet å puste. Feberen og pustebesværet gjør at barnet risikerer å lide av væskemangel, fordi det både mister væske og ikke får erstattet det i stor nok grad. Symptomer på dette kan være kald, tørr og blek hud, hurtig puls, innsunkne øyne, innsunken fontanelle (hos barn under ett og et halvt år) og døsighet.

Slik behandles RS-virus

Barn under seks måneder blir oftest innlagt på sykehus hvis de får RS-virus. Det gjelder spesielt hvis barnet har pustebesvær og har vanskelig for å spise, drikke og sove. Eldre barn kan ofte passes hjemme. Antibiotika har ingen virkning, fordi symptomene er forårsaket av virus. Noen barn har nytte av medisin som utvider bronkiene. Barnet får ofte oksygen for å bedre pusten. Hvis barnet lider av stor væskemangel, kan det bli nødvendig å gi barnet væske intravenøst. Selv om barnet kommer seg over sykdommen i løpet av uken, fortsetter mange barn med å hoste lenge etter - spesielt i forbindelse med forkjølelse.

Slik forebygges infeksjon med RS-virus

Barn under seks måneder bør holdes på avstand fra personer som er forkjølte. Grundig håndvask med vann og såpe er nødvendig. Det gjelder før matlaging og spising samt etter hvert toalettbesøk og hver nesepussing. Spesielt i vintermånedene, og hvis barnet i forveien er skrøpelig som følge av at det er født for tidlig eller født med f.eks. en hjertefeil er det viktig å følge opp disse rutinene. Amming har en viss forebyggende effekt mot luftveisinfeksjoner, herunder RS-virus.

Hva kan man selv gjøre?

Det er viktig å holde øye med om barnet kan puste, og sikre seg at det ikke lider av væskemangel. Gi barnet rikelig å drikke - uansett hva. Legg ekstra hodeputer under hodet for å letter pustingen.

Skrevet av IreneElgen, spesialist i barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri, etter et opplegg av Vibeke Manniche, barnelege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler