Kjemiske farer i barns hverdag

Hvordan får man helse- og miljøskadelige stoffer i hus?

I hverdagsmiljøet rundt oss er det mange kjemikalier som kan ha en uheldig virkning på helsen vår. Særlig små barn er utsatt, siden de undersøker alt ved å ta det i munnen og gjerne krabber rundt på gulvet der rester av kjemikalier og skitt kan bli liggende. Barn er avhengige av at de voksne tar avgjørelser for å beskytte dem. Det er derfor viktig med informasjon om de ulike stoffene vi omgir oss med, slik at farlige situasjoner kan unngås.

Helse- eller miljøskadelige stoffer får vi i hus på forskjellige måter. Det kan for eksempel være når vi selv kjøper kjemiske produkter som maling, myggspray og vaskemidler. Får barn denne typen produkter i seg er det fare for akutt forgiftning. Alle slike helsefarlige kjemikalier skal være merket med et oransje faresymbol. En oversikt over de ulike faresymbolene finner du her.

Velg produkter som er laget for barn. Produktene for barn skal være CE-merket. Hvis det må brukes andre produkter - unngå i hvert fall produkter med faremerker. Les bruksanvisningen, følg aldersgrensene og sørg for riktig bruk.

En annen måte kjemikalier kommer i hus på, er når vi kjøperfor eksempel klær og leker som er laget av kjemikalier eller inneholder kjemikalier. Disse gir sjelden akutte forgiftninger men kan fortsatt inneholde eller avgi kjemikalier.

Hva skal jeg passe på?


Relevante artikler