Feber - er det alvorlig?

Hva er feber?

Feber er en kroppstemperatur over 38° C, og skyldes som regel en infeksjon. Dette er kroppens mekanisme for å bekjempe organismer som virus og bakterier. Det er kroppen selv som forårsaker feberen.

Denne artikkelen er ikke oppdatert med tanke på utbrudd med koronavirus

Feber kan skyldes mange sykdommer, og må sees i sammenheng med andre symptomer.

Ring lege nå hvis... - klikk på symbolet
Ring lege hvis...- klikk på symbolet


Legevaktens spørsmål...

Følg diagrammet og få innblikk i hvilke spørsmål vaktlegen vanligvis vil stille når du ringer.

-Da kan du forberede deg best mulig.

Hva vaktlegen alltid spør etter :
 • Navn på den syke personen.
 • Fødselsnummer - eller fødselsdato.

Ved avtalt besøk -

 • Husk å forsikre deg om at legevakten har den riktige adressen.
 • Husk å oppgi det telefonnummeret du ringer fra.


1. Hvordan har du tatt temperaturen? Hvis endetarm:
Temperaturen er rimelig sikker, men vær oppmerksom på at også gamle kvikksølv- termometre kan ta feil hvis det ikke er slått ned.

Les mer om temperaturmåling her

Hvis øretermometer: Øretermometrene er forbundet med en viss usikkerhet.

Hvis du er i tvil om temperaturen er "riktig", skal du ta en ekstra måling i motsatt øre.

2. Hvor lenge har du hatt feber?

Mindre enn 2 døgn:
Det kan være mange årsaker til din feber.

Oftest vil det dreie seg om en banal virusinfeksjon.

Mer enn 3-4 døgn:
Noe tyder på at det ikke dreier seg om en banal virusinfeksjon. Legen vil ofte velge å se deg med henblikk på andre symptomer.
3. Har du vondt eller andre symptomer?

Nei:
Noen infeksjoner kan være nesten uten smerter,

For eksempel blærebetennelse

Ja:
4. Hvor slapp eller syk er du?

Kan du konsentrere deg om å se fjernsyn eller lese?

Det er godt tegn, men naturligvis ingen sikkerhet mot at du senere blir dårligere.

Ligger du til sengs ute av stand til å konsentrere deg om å se fjernsyn?

Du har kanskje behov for å bli undersøkt av lege.

5. Har du fått medisin? Nei:
Temperaturen er rimelig sikker.
Ja:
Hvis du har fått smertestillende medisin kan dette senke temperaturen.

Andre medisiner kan endre symptomene.


Litt mer om feber hos voksne...

Hva er feber?

Feber er en kroppstemperatur over 38° C, og skyldes som regel en infeksjon, dvs. en betennelsestilstand. Det er kroppens forsøk på å bekjempe en infeksjon med virus eller bakterier. Derfor skal man normalt ikke senke temperaturen med febernedsettende medisin.

Forhøyet temperatur kan også skyldes for eksempel allergi eller for mye sol.


Hvor syk er jeg?

Feberen i seg selv er sjelden farlig.

Først når kroppstemperaturen nærmer seg 41° C begynner det å bli fare på ferde. Det er den bakenforliggende sykdommen som avgjør hvor syk du er. Oftest er det bare en banal virusinfeksjon, men i sjeldnere tilfelle kan det skyldes en alvorlig infeksjon eller annen betennelsestilstand, og det er derfor viktig å følge med på andre faretegn.

Enda sjeldnere kan feber som vedvarer over lang tid skyldes andre sykdommer, såkalte autoimmune sykdommer. Les for eksempel om leddgikt.

Legen er nødt til å se på feberen sammen med andre symptomer for å kunne finne ut av hva som forårsaker feberen.


Hva kan jeg selv gjøre?

Drikk rikelig. Det er viktig å erstatte væsketapet. Det gjør ikke så mye at man ikke får spist skikkelig på noen dager.

Hos voksne kan smertestillende medisin dempe muskelsmerter og senke temperaturen litt. Ta i så fall medisinen regelmessig, slik at temperaturen ikke hopper opp og ned - det er ubehagelig å skifte mellom å fryse og svette.

Du vil også ha det bedre om du holder deg i ro. Kroppen har behov for hvile for å bekjempe sykdommen.


Når blir feber kritisk?

Se også symptomoversikt - feber

Feber er et symptom som kan komme sammen med en lang rekke sykdommer. Det er sjelden farlig, men noen sykdommer skal behandles uansett. Vær rolig og årvåken, og bedøm når du skal ha hjelp utenfra for å slå sykdommen ned.


Kontakt lege med det samme hvis...

 • Du er omtåket eller sløv - uansett temperatur.
 • Feberen er kombinert med kraftig nakkestivhet. Dette kan være tegn på hjernehinnebetennelse.
 • Du blir tungpustet.


Kontakt lege i løpet av 24 til 48 timer hvis

 • Feberen ikke faller etter 3 - 4 døgn, og du ikke kjenner årsaken til feberen.
 • Temperaturen stiger igjen etter å ha vært normal i noen dager.
 • Det svir når du tisser eller du tisser oftere enn du pleier. Det kan være en blæreinfeksjon.
 • Du har halsbetennelse som vedvarer.
 • Hvis det er mistanke om smitte etter en reise i utlandet.


Relevante artikler