Sår og skrammer hos barn

Om sår og skrammer

Sår og skrammer kan være hudavskrapninger, stikk- og snittsår eller bitt fra mennesker og dyr. Når man har et hull i huden, får man et sted på kroppen som ikke er beskyttet mot sykdomsfremkallende bakterier.

Derfor skal man være nøye med å rense såret etter at man har stoppet blødningen, slik at man unngår infeksjon i såret.

Noen sår kan oppstå uten ytre påvirkning, for eksempel som følge av en betennelse. Dette bør behandles.

1. Hva er skjedd?

Har barnet skåret seg?
Er det et bittsår?

For bitt har man bestemte retningslinjer for behandling.


Har barnet falt og slått seg?
2. Har barnet andre skader enn såret?
Nei:
Stopp blødningen og rens såret.

Dermed kan du også bedømme om det skal behandles ytterligere.

Ja:
Har du mistanke om at barnet har et brudd eller skade på leddbånd?

Les legevakt-siden om forstuvninger.

3. Hvor sitter såret?
Sitter såret i hodet eller ansiktet? Ved sår på leppene skal du være oppmerksom på at barnet kan ha fått en tann - skade.

Såret skal kanskje behandles av en lege for å unngå at barnet får et arr.


Sitter såret på hendene eller over et ledd?

Noen ganger skal man ta spesielle hensyn. Spør legen din hvis du er usikker.

4. Når oppstod skaden? Nettopp?
Har barnet nettopp fått såret, skal du følge de punktene som er beskrevet ovenfor.
For flere timer siden?
Vær oppmerksom på at skader ikke kan syes hvis de er over 6 timer gamle.
5. Hva har du gjort inntil nå?

Hvis du har gjort som ovenfor, og såret er rent og ikke trenger å syes, må du sette på et plaster eller en forbinding.


Les mer om førstehjelp.
6. Tror du såret bør syes?
Nei:
Hold såret rent og tørt de neste dagene. Undersøk om såret synes å bli infisert.

Er stivkrampe-vaksinasjonen i orden?

Ja:
Avtal med legen om du skal komme til en konsultasjon eller om du skal dra til en skadestue.


Hvorfor får barnet mitt sår og skrammer?

Barn leker og beveger seg mye. Noen barn viser tilsynelatende ingen frykt når de klatrer i trær og utforsker ukjent terreng. Dette er viktig for barnets utvikling - livet skal leves.

Selvfølgelig vil de fleste barn slå eller skjære seg en gang i mellom. Man kan ikke beskytte barnet mot alle farer, og de fleste sår og skrammer trenger ingen annen behandling enn vanlig sårstell og trøst.

Se også temaoversikten over uhell og sportsskader.


Hvor sykt er barnet mitt?

Se på sårets utseende, størrelse og på barnets allmenntilstand. Det er meget naturlig at barnet er forskrekket, og selv ufarlige skrubbsår kan gjøre svært vondt.

Hvis du får stoppet blødningen og renset såret, og barnet ditt oppfører seg som vanlig (har ikke feber eller tiltagende smerter) behøver du ikke kontakte lege.

Barnet mitt er utilpass - hva kan jeg gjøre?


Kan jeg gi barnet noen medisiner?

Bruk såpe og vann til å rense såret eller skrammen. Medisiner er ikke nødvendig, men blir såret infisert skal infeksjonen behandles.

Tenk over når barnet ditt sist fikk en stivkrampe-vaksinasjon.


Når blir sår og skrammer alvorlige?

Vær rolig og oppmerksom. Et infisert sår skal behandles. Du må bruke sunn fornuft for å avgjøre når eller om du skal henvende deg til legen for å få hjelp til behandling av såret.

Les også legevakt-siden om medisiner til barn.


Kontakt lege med det samme hvis...

  • Der er en pulserende blødning.
  • Du ikke klarer å rengjøre såret.
  • Såret er et bitt fra menneske eller dyr.
  • Du tror at såret bør syes.
  • Det er lenge siden barnet fikk stivkrampe-vaksinasjon.
  • Barnet får feber og økende smerter etter noen dager.


Kontakt lege i løpet av 24 til 48 timer hvis...

  • Det er tegn på infeksjon i såret.
  • Såret ikke vil leges.
  • Såret er kommet uten synlig grunn.

Relevante artikler