Kronisk leukemi (blodkreft)

laukemi

Hva er kronisk leukemi?

Cellene i blodet dannes hovedsakelig i beinmargen. Leukemi - eller blodkreft - er betegnelsen på sykdommer hvor dannelsen av celler i beinmargen ikke lenger fungerer som den skal.

Hvordan oppleves sykdommen?

Den kroniske leukemien kommer snikende. Mange ganger blir sykdommen oppdaget tilfeldig i forbindelse med et besøk hos legen i en helt annen anledning.

Mens den akutte leukemi spesielt rammer barn og helt unge, oppstår den kroniske formen sjeldent før 30 års alderen.

Hvordan behandles kronisk leukemi?

Kronisk leukemi krever alltid medisinsk behandling. Hvis legen din oppdager at du har kronisk leukemi kan du bli henvist til en medisinsk spesialavdeling med henblikk på vurdering og behandling.

Hvordan er prognosen?

De fleste med kronisk leukemi kan leve et helt normalt liv.

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler